Besluit

 

26 september 1933

Consummatum est

Ik heb nu en dan van leden van de ES en van een paar leden van de KTMG uit de hele wereld berichten ontvangen waarin om aanwijzingen voor training werd gevraagd. In één brief luidde de formulering: ‘Geachte GdeP, Kunt u ons niet wat esoterische training in de ES en de KTMG geven zodat we ernaar kunnen leven? De leringen zelf zijn prachtig en helpen ons, maar ik zou graag over een paar regels willen beschikken die aangeven hoe ik zou moeten leven.’

Vrienden, u kent me goed genoeg om te weten dat ik geen onvriendelijk woord over wie dan ook wil zeggen. Toch wil ik u eerlijk vertellen dat ik pijnlijk was getroffen, en nog ben, toen ik die brieven ontving die me, al zijn ze niet talrijk, toch af en toe bereiken. Het waren er alles bij elkaar ongeveer tien, mogelijk twaalf; en ik wil u nu vertellen waarom dit mij enigszins verdriet heeft gedaan. Waar deze mensen werkelijk op uit waren was onderricht in wat volgens hen ‘yoga-training’ was. Waar ze werkelijk naar verlangden waren hathayoga-oefeningen. Ze wilden instructies over het concentreren van het denken op bepaalde tijden, en aanwijzingen over de beste manier om het te doen, en dat hen werd verteld welke houdingen het lichaam zou moet aannemen, en astrologische instructies om ‘zich te concentreren’ bij de juiste posities van planeten, enz.

Ik zal u iets heel belangrijks vertellen, en ik vraag daarvoor uw oprechte aandacht. Als u eenvoudig overeenkomstig uw gelofte leeft, en niet alleen maar erover praat, zal dat alle training zijn die uw denken en hart en voorstellingsvermogen kunnen begrijpen en zouden kunnen volgen. ‘Leid het leven en u zult de leer kennen.’ Leid het leven en u zult meesterschap bereiken. Het hele streven in onze ES is tegenwoordig precies hetzelfde als in de Esoterische School van HPB, want dat van haar en dat van ons zijn één en zijn altijd hetzelfde geweest. De ES is een school van training voor chelaschap en is een poging om onze leerlingen te ontwikkelen, zodat ze door het leven te leiden innerlijk zullen groeien, zodat ze hun geestelijke en intellectuele en psychische vermogens en krachten zullen ontwikkelen. Ik wil u openhartig zeggen dat u die krachten nooit door welke yoga-oefeningen dan ook zult ontwikkelen – nooit! Dat kan eenvoudig niet. Het is het achternalopen van de hersenschimmen van een ondeugdelijke fantasie. Dit is mijn enige bezwaar, zoals ook van KT, tegen deze rondreizende yogi’s uit het oosten die yoga onderwijzen – meestal tegen betaling. De leringen van de Vedanta die ze onderrichten zijn gewoonlijk mooi, en als het de leringen zijn van de echte Vedanta zijn ze zonder meer voortreffelijk. Als ze van de echte Vedanta zijn of uit de Advaita-cyclus, zijn ze grotendeels onze eigen leringen. Maar deze leringen zelf, zonder de esoterische sleutels die in de ES worden gegeven, leggen niet de nadruk op de noodzaak van een ethische levenswijze, van edel denken dat wordt omgezet in edel handelen. En ik zal u zeggen dat als u handelt overeenkomstig de gelofte die HPB ons heeft gegeven, en die we nu hebben, u alle yoga-oefening heeft die u ook maar aankunt. Sommige hogere yoga-oefeningen zijn goed en worden nu en dan door de chela’s van onze meesters om specifieke en speciale redenen gedaan; maar meestal, zo niet altijd, worden ze gedaan door minder gevorderde chela’s van wie de lagere beginselen zo sterk zijn dat die speciaal onder controle moeten worden gebracht.

Er bestaat geen echte school voor occultisme die mij bekend is buiten de eigen kring van onze meesters, behalve onze eigen school; en wij in de ES volgen de eeuwenoude voorschriften van de meesters van wijsheid en mededogen zoals ze ons sinds onheuglijke tijden zijn overgeleverd: leef edelmoedig, heb edele gedachten, heb edele gevoelens, doe altijd en overal uw plicht tegenover alle mensen. Spreek de waarheid, vrees niets, kom voor anderen op als ze onrechtvaardig worden aangevallen; voeg nooit uw stem toe aan de last van veroordeling van anderen. Regels zoals deze worden door onze chela’s gevolgd; en ik zeg u naar waarheid dat u uw handen, uw denken en uw hart vol zult hebben om u eraan te houden. Als u daarenboven nog een ander aspect van de chela-training op u wilt nemen, één dat onveranderlijk in onze eigen school wordt beoefend, volg dan de leer van de tien paramita’s van het boeddhisme die in de echte scholen voor esoterische training altijd wordt gevolgd en waaraan we ons in onze ES proberen te houden. Er zijn tien paramita’s, soms worden er zeven opgesomd, soms zes. De zes zijn wat gemakkelijker; de zeven zijn wat moeilijker; en de tien zijn voor hen die van plan zijn hun hele leven, en misschien het volgende, en mogelijk het daaropvolgende, te wijden aan het opgeven van het lagere zelf ten behoeve van het hogere, in dienstbaarheid aan de wereld.

Daar, in deze regels, ligt het hele pad naar succes. De meesters hebben geen andere training dan wat ik u heb verteld en het is dezelfde training die hun chela’s voortdurend volgen. De meesters volgen deze training echter op een meer verheven manier, op grotere schaal en met reikwijdten die veel verder gaan dan hun chela’s kunnen begrijpen. Ik kan u zeggen, zonder het gevoel te hebben dat ik overdrijf, dat zelfs de goden zich aan diezelfde regels houden, omdat ze voor het heelal leven. En ik vertrouw erop dat de dag nooit zal aanbreken dat onze school het invoeren van welke soort hathayoga-praktijken dan ook meemaakt! Als dat zou gebeuren, zal het betekenen dat onze school de schakel heeft verbroken en op weg is naar louter quasi-geheime, sektarische ontaarding.

Wilt u de bijeenkomst alstublieft afsluiten.

[Luiden van de gong. Stilte.]

 


Dialogen van G. de Purucker, blz. 1074-6

© 2005  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag