Wat de mens uit mystieke bronnen zou willen ontvangen wordt vaak herhaald,
en op zo’n stille onopvallende manier dat hij die erop wacht dat het in zijn oor wordt geschreeuwd,
geneigd is eraan voorbij te gaan zonder het op te merken.
– William Q. Judge

 

 

Leraar en leerling zijn schakels in een grote geestelijke keten
die zich uitstrekt van het oneindige naar het oneindige, van het verleden naar de toekomst.
Hoewel onzichtbaar en ongrijpbaar, bestaat deze niettemin
– een gouden keten van geestelijk leven, een verheven werkelijkheid.
Als schakel in deze keten wordt de mens zowel een gever als een ontvanger,
die de toorts van de waarheid doorgeeft van hand tot hand, van volk tot volk, en van eeuw tot eeuw.
– Katherine Tingley

 

 © 2005   Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag