H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen
Deel 1: 1874 – 1882

isbn 9789491433122, paperback, eerste druk 2015, bestel boek

© 2015  Theosophical University Press Agency, Den Haag

 

      Inhoudsopgave     

 

Het jaar 1881

[‘The year 1881’, Bombay Gazette, Bombay, 30 maart 1881; CW 3:84-5]

Aan de redactie van de Bombay Gazette:

Ik geloof dat maar weinig van de miljoenen mensen die drie maanden geleden begonnen hun brieven met ‘1881’ te dateren ooit hebben nagedacht over het vreemde van deze nieuwe groepering van cijfers? Toch zal een soortgelijke combinatie zich in de christelijke tijdrekening niet voordoen vóór het jaar 11811, dus pas over 9930 jaar. Afgezien van de bekende profetie van Mother Shipton – die een meer occulte betekenis kan hebben dan gewoonlijk wordt aangenomen – vertoont ons jaartal 1881 het vreemde en tot nu toe onopgemerkte feit dat, van welke van de vier kanten men ook naar zijn cijfers kijkt – van links of rechts wanneer ze horizontaal worden geschreven, van boven of van beneden als ze verticaal worden gerangschikt – u altijd hetzelfde mysterieuze en kabbalistische getal 1881 voor u heeft. Het is werkelijk kabbalistisch en is het juiste getal van de drie cijfers dat mystici meer dan 16 of 17 eeuwen lang heeft verbijsterd. Onder hen de grote Newton die vele jaren aan dit onderwerp heeft besteed. Kortom, het jaar 1881 is het getal van het grote Beest uit de Openbaring, het getal 666 van de Apocalyps van Johannes – dat kabbalistische boek bij uitstek.

Zie maar: 1 + 8 + 8 + 1 is 18; 18, verdeeld in drieën, geeft driemaal zes, of, in een rij geplaatst, 666, het ‘getal van de mens: en zijn getal is zeshonderdzesenzestig’.1

1. Openbaring 13:18.

En nu ‘Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft’ dan proberen te ontdekken wat ‘een naam met een geheime betekenis: Het grote Babylon, de moeder . . .’1 – van allerlei lelijke dingen – te maken heeft met 1881 n.Chr. Zij die goed thuis zijn in de Openbaring weten even weinig als de ‘heiden’, want ze konden nooit vertellen wat het raadsel betekende. En toch begrepen de Hebreeuwse kabbalisten de ‘yogi uit Patmos’. Ze wisten goed wat hij bedoelde met zijn 666. Rabbi Gorodek, die reeds in 1791 verzekerde dat de Openbaring veel ouder was dan het christendom en probeerde te bewijzen dat Johannes niemand anders was dan Oannes – de Chaldeeuwse Dagon of mens-vis – heeft bij ons verwachtingen gewekt over de betekenis van dit jaar.

1. Op.cit., 13:18; 17:5.

H.P. Blavatsky
Bombay, 29 maart

 


H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen, Deel 1: 1874 – 1882, blz. 352-3

© 2015  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag