Theosophical University Press Agency

pagina achteruit Inhoudsopgave pagina vooruit

Is het doden van een foetus een misdaad?

[‘Is foeticide a crime?’, The Theosophist, augustus 1883, blz. 282-3; CW 5:106-8]

Door de artikelen in uw tijdschrift getiteld ‘Is zelfmoord een misdaad?’ ben ik op de gedachte gekomen om een andere vraag te stellen: ‘Is het doden van een foetus een misdaad?’ Niet dat ik persoonlijk nog erg twijfel aan de onwettigheid van zo’n handeling, maar het gebeurt op zo grote schaal in de Verenigde Staten dat relatief weinig mensen er iets verkeerds in zien. Medicijnen voor dit doel worden openlijk aangeboden en verkocht, in ‘gerespecteerde families’ wordt de ingreep elk jaar regelmatig uitgevoerd, en de huisarts die de moed zou hebben om te weigeren het uit te voeren, zou onverbiddelijk worden weggestuurd en worden vervangen door een die wél wil meewerken.

Ik heb met artsen gesproken die niet méér gewetensbezwaren hebben om een abortus te plegen dan om iemand een medicijn toe te dienen; aan de andere kant worden door orthodoxe kanalen bepaalde traktaten gepubliceerd tegen deze praktijk, maar ze zijn meestal zo overdreven in hun beschrijving van de ‘afschuwelijke gevolgen’ dat ze hun greep op de gewone lezer verliezen, omdat ze zo dwaas zijn.

Ik moet erkennen dat er bepaalde omstandigheden zijn waarin het lijkt dat het het beste zou zijn, zowel voor het kind dat geboren zal worden als voor de gemeenschap in het algemeen, als zijn komst wordt verhinderd. Bijvoorbeeld, in een geval waarin de moeder serieus wenst dat het kind wordt gedood, zal haar verlangen waarschijnlijk van invloed zijn op de karaktervorming van het kind, waardoor het als het volwassen is een moordenaar of een bajesklant wordt, of iemand voor wie het beter zou zijn geweest ‘als hij nooit geboren was’.

Maar als het doden van een foetus te rechtvaardigen is, zou het dan niet nog beter zijn om het kind na de geboorte te doden, want dan zou er geen gevaar voor de moeder zijn, en als het te rechtvaardigen is om kinderen te doden vóór of nadat ze worden geboren, dan is de volgende vraag: ‘Op welke leeftijd en onder welke omstandigheden is moord te rechtvaardigen?’

Omdat het bovenstaande een onderwerp is dat voor duizenden mensen van groot belang is, zou ik dankbaar zijn als het vanuit een theosofisch gezichtspunt wordt behandeld.

Een arts, lid van de Theosophical Society
George Town,
Colorado, USA


Aantekening van de redactrice:

De theosofie zegt in het algemeen: ‘Op geen enkele leeftijd en onder geen enkele omstandigheid is moord te rechtvaardigen!’ en de occulte theosofie voegt eraan toe: ‘maar tegen deze immorele en gevaarlijke praktijk wordt noch op basis van de wet noch op op basis van een of andere orthodoxie gewaarschuwd, maar veeleer omdat in de occulte filosofie zowel de fysiologie als de psychologie de desastreuze gevolgen ervan laten zien.’ Het bovenstaande betoog bespreekt niet de oorzaken maar de teweeggebrachte gevolgen. Onze filosofie gaat zelfs zover dat ze zegt: indien het Wetboek van Strafrecht van de meeste landen pogingen tot zelfmoord bestraft, dan zou het, als het zichzelf niet wil tegenspreken, het doden van een foetus dubbel moeten bestraffen als een poging tot een dubbele zelfmoord. Want zelfs wanneer de foetus met succes is gedood en de moeder niet op dat moment sterft, verkort dit nog altijd haar leven op aarde en verlengt het haar treurige bestaan in kamaloka, het tussenliggende gebied tussen de aarde en het gebied van rust, een plaats die niet het ‘vagevuur van St. Patrick’ is, maar een feit, en een noodzakelijke stopplaats in de evolutie van de levensstadia. Het gepleegde misdrijf betreft een bewuste en zondige vernietiging van leven en een verstoring van de werkingen van de natuur, en dus ook van karma – dat van de moeder en van een toekomstig mens. De zonde wordt door de occultisten niet opgevat in religieuze zin, want er is in een foetus, of zelfs in een kind voordat het zelfbewust wordt, in feite niet méér aanwezig van de geest en de ziel dan in elk ander klein dier – want we ontkennen dat mineralen, planten of dieren geen ziel hebben, en geloven alleen in een gradueel verschil. Maar het doden van een foetus is een misdaad tegen de natuur. Natuurlijk zal een scepticus, met wat voor achtergrond dan ook, spotten met onze opvattingen en deze absurd bijgeloof en ‘onwetenschappelijk gebazel’ noemen. Maar we schrijven niet voor sceptici. Ons is gevraagd om over het onderwerp de gezichtspunten van de theosofie (of beter gezegd van de occulte filosofie) te geven, en we beantwoorden de vraag voor zover we dat kunnen.


H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen, Deel 2: 1882 – 1887, blz. 200-2
isbn 9789491433177, paperback, eerste druk 2016, bestel boek

© 2016 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag