Theosophical University Press Agency

pagina achteruit Inhoudsopgave pagina vooruit

Voorwoord van de vertalers

Dit boek bevat nieuwe vertalingen van artikelen die, tenzij anders vermeld, door H.P. Blavatsky zijn geschreven. De artikelen zijn chronologisch gerangschikt. Bij elk artikel worden de oorspronkelijke bron en titel vermeld; daarnaast wordt aangegeven waar het in H.P. Blavatsky: Collected Writings (afgekort CW) is te vinden.

Op 4 artikelen na komen alle artikelen in dit tweede deel uit het tijdschrift The Theosophist, dat door Blavatsky was opgericht en waarvan zij redactrice was.

Bij de keuze van artikelen ligt de nadruk op de religieuze, filosofische en wetenschappelijke inhoud, maar het boek bevat ook artikelen die historisch van belang zijn.


H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen, Deel 2: 1882 – 1887, blz. v
isbn 9789491433177, paperback, eerste druk 2016, bestel boek

© 2016 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag