Theosophical University Press Agency

pagina achteruit Inhoudsopgave pagina vooruit

Zelfkennis

[‘Self-knowledge’, Lucifer, oktober 1887, blz. 89; CW 8:108]

Het eerste wat nodig is voor zelfkennis, is zich diep bewust te worden van onze onwetendheid; met elke vezel van ons hart te voelen dat we onszelf continu misleiden.

Het tweede is de nog diepere overtuiging dat zo’n kennis – zo’n intuïtieve en zekere kennis – door inspanning kan worden verkregen.

Het derde en belangrijkste is het vaste voornemen die kennis te verwerven en onder ogen te zien.

Dit soort zelfkennis kan niet door wat men gewoonlijk zelfonderzoek noemt, worden bereikt. Ze wordt niet bereikt door redeneren of door een of andere hersenactiviteit, want ze betekent dat men zich bewust wordt van de goddelijke natuur van de mens.

Het verkrijgen van deze kennis is een grotere prestatie dan het beheersen van de elementen of het kennen van de toekomst.


H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen, Deel 3: 1887 – 1889, blz. 43
isbn 9789491433191, paperback, eerste druk 2017, bestel boek

© 2017 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag