Theosophical University Press Agency

pagina achteruit Inhoudsopgave pagina vooruit

Verlangen dat zuiver is gemaakt

[‘Desire made pure’, Lucifer, oktober 1887, blz. 133; CW 8:129]

Wanneer het verlangen zich op het zuiver abstracte richt – wanneer het geen enkel spoor meer van een ‘zelf’ vertoont – dan is het zuiver geworden.

De eerste stap in de richting van deze zuiverheid is het verlangen naar stoffelijke zaken uit te roeien, omdat alleen de afgescheiden persoonlijkheid deze kan ervaren.

De tweede stap is op te houden zelfs zulke abstracties als macht, kennis, liefde, geluk of roem voor zichzelf te wensen; want per slot van rekening zijn ze niets anders dan egoïsme.

Het leven zelf leert deze lessen, want elk zo’n voorwerp van verlangen blijkt een sodomsappel te zijn zodra men het verkrijgt. Dit alles leren we uit ervaring. Intuïtieve waarneming zal tot de positieve waarheid komen dat voldoening alleen in het oneindige kan worden gevonden; de wil maakt deze overtuiging tot een werkelijk feit voor het bewustzijn, totdat ten slotte alle verlangen op het eeuwige wordt gericht.


H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen, Deel 3: 1887 – 1889, blz. 62
isbn 9789491433191, paperback, eerste druk 2017, bestel boek

© 2017 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag