Dhammapada – wijsheid van de Boeddha
Nederlands-Pali editie gebaseerd op
de Engelse vertaling van Harischandra Kaviratna

bestel boek

3de herziene druk 2014

© 2014  Theosophical University Press Agency, Den Haag

 

      Inhoudsopgave     
   

 

Canto 17 – Boosheid


221

Laat een mens boosheid opgeven, laat hij verwaandheid vaarwel zeggen en laat hij alle wereldse banden achter zich laten. Geen lijden treft hem die zonder morele tekortkomingen is en die zich niet hecht aan gedachten of vormen (nama-rupa).

222

Hij die een opkomende boosheid beheerst, zoals hij een slingerende wagen onder controle krijgt, hem noem ik een echte wagenmenner. Anderen houden alleen maar de teugels vast.

223

Laat een mens boosheid overwinnen met liefde, laat hij het kwade beteugelen met het goede; laat hij de hebzuchtige overwinnen met vrijgevigheid en de leugenaar met waarheid.

224

Men moet altijd de waarheid spreken, niet toegeven aan boosheid, en geven aan iemand die bedelt, al is het maar weinig. Door deze drie deugden is een mens in staat om in de tegenwoordigheid van de deva’s te komen.

225

De wijzen die anderen geen kwaad doen, die zich altijd volledig beheersen, bereiken de onveranderlijke staat (nirvana), waar ze, eenmaal daar, niet langer lijden.

226

De mentale belemmeringen verdwijnen bij hen die altijd waakzaam zijn, die zich dag en nacht verdiepen in spirituele studie en die vastbesloten zijn nirvana te bereiken.

227

Een oud gezegde, Atula, en niet alleen een van deze tijd, luidt als volgt: ‘Ze bekritiseren degene die zwijgt, ze bekritiseren degene die veel spreekt, ze bekritiseren zelfs degene die met mate spreekt.’ Er is niemand in deze wereld die niet wordt bekritiseerd.

228

Iemand die alleen maar wordt bekritiseerd of alleen maar geprezen, was er nooit, zal er nooit zijn, en bestaat ook nu niet.

229, 230

Als de wijzen iemand prijzen, na hem dag in dag uit te hebben gadegeslagen, die geen gedragsfouten vertoont, die in hoge mate intelligent is, en begiftigd met wijsheid en deugd, die is als een munt gemaakt van het zuiverste goud van de Jambu (rivier) – wie zou zo iemand dan durven te bekritiseren? Zelfs de deva’s prijzen hem; hij wordt zelfs door Brahma geprezen.

231

Men moet waken tegen vormen van opwinding van het lichaam; men moet het lichaam beheersen. Na van de zonden van het lichaam* afstand te hebben gedaan, moet men met het lichaam goede handelingen verrichten.

*De drie zonden van het lichaam zijn: moord, diefstal en overspel.

232

Men moet waken tegen vormen van opwinding bij het spreken; men moet het spreken beheersen. Na van de zonden van het spreken* afstand te hebben gedaan, moet men op de juiste manier leren spreken.

*De vier zonden van het spreken zijn: liegen, laster, obscene taal en nutteloos gebabbel.

233

Men moet waken tegen vormen van opwinding van het denken; men moet het denken beheersen. Na van de zonden van het denken† afstand te hebben gedaan, moet men op de juiste manier leren denken.

†De drie zonden van het denken zijn: hebzucht, kwaadwilligheid en verkeerde denkbeelden.

234

De wijzen die het lichaam beheersen, die het spreken beheersen en ook hun denken beheersen, hebben werkelijk volledige zelfbeheersing.

 


Dhammapada, blz. 89-93

© 2014  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag