Theosophical University Press Agency

pagina achteruit Inhoud pagina vooruit

Canto 8 – De duizenden

100

Eén enkel betekenisvol woord waardoor men vrede vindt, is beter dan duizend zinloze woorden.

101

Eén enkel veelbetekenend couplet waardoor men vrede vindt, is beter dan duizend coupletten die uit zinloze woorden zijn samengesteld.

102

Eén vers over de dhamma waardoor men vrede vindt, is beter dan het uitspreken van honderd verzen die bestaan uit oppervlakkige woorden.

103

Al zou men een miljoen mensen in de strijd verslaan, iemand die meester wordt over zichzelf is de grootste overwinnaar.

104, 105

Jezelf overwinnen is werkelijk beter dan anderen overwinnen. Noch God, noch een halfgod, noch Mara, noch Brahma, kan de overwinning tenietdoen van hem die zichzelf definitief heeft onderworpen en die zelfbeheersing beoefent.

106

Zou iemand honderd jaar lang maand na maand duizenden offers brengen, en zou hij zelfs maar een moment eer bewijzen aan iemand die meester over zichzelf is, dan is dat eerbetoon meer waard dan de honderd jaar offers.

107

Zou iemand honderd jaar lang voor het offervuur in het bos zorgen, en zou hij zelfs maar een moment eer bewijzen aan iemand die meester over zichzelf is, dan is dat eerbetoon meer waard dan honderd jaar offervuur.

108

Welke gaven of offers iemand die verdienste wil verwerven in de loop van een jaar misschien ook brengt, dat alles is nog geen kwart waard van de verdienste die wordt verworven door eer te bewijzen aan mensen die rechtschapen leven.

109

In hem die altijd toegewijd is en ouderen respecteert nemen vier dingen toe: levensduur, schoonheid, geluk en kracht.

110

Eén levensdag van een arhat, die deugdzaam is en contemplatief, is beter dan honderd levensjaren van iemand die losbandig is en zijn denken niet onder controle heeft.

111

Eén levensdag van een mens die wijs is en contemplatief, is beter dan honderd levensjaren van iemand die onwijs is en zijn denken niet onder controle heeft.

112

Eén levensdag van iemand die energiek en vastberaden is, is beter dan honderd levensjaren van iemand die traag en futloos is.

113

Eén enkele levensdag van iemand die duidelijk inziet dat alle samengestelde dingen ontstaan en weer uiteenvallen, is beter dan honderd levensjaren van iemand die het ontstaan en weer uiteenvallen van de dingen niet inziet.

114

Eén enkele levensdag van iemand die de onsterfelijke bewustzijnstoestand ervaart, is veel beter dan honderd jaar te leven zonder die bewustzijnstoestand te ervaren.

115

Eén enkele levensdag van iemand die de hoogste waarheid beseft, is beter dan een honderdjarig leven van iemand die de hoogste waarheid niet beseft.


Dhammapada, blz. 43-7

© 2023 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag