Theosophical University Press Agency

pagina achteruit Inhoud pagina vooruit

Opgedragen door ‘HPB’
aan al haar leerlingen
opdat ze mogen leren en
op hun beurt kennis overdragen.

Voorwoord

Het doel van dit boek wordt door de titel ervan, Sleutel tot de theosofie, nauwkeurig weergegeven en hoeft daarom niet uitgebreid te worden toegelicht. Het is geen volledig handboek over theosofie maar alleen een sleutel die de deur opent naar een diepere studie. Het boek schetst de hoofdlijnen van de wijsheid-religie en licht haar basisbeginselen toe; het rekent tegelijkertijd af met de verschillende bezwaren die een westerse belangstellende maakt, en probeert onbekende begrippen zo eenvoudig mogelijk en in zo duidelijk mogelijke taal te presenteren. Dat het de theosofie begrijpelijk zou kunnen maken zonder mentale inspanning van de kant van de lezer, is te veel verwacht; maar als iets nog onduidelijk blijft, dan ligt dit hopelijk aan de denkbeelden en niet aan het taalgebruik, aan de diepgang en niet aan verwarring.

Voor luie of trage denkers moet de theosofie een raadsel blijven, want zowel in de mentale als in de spirituele wereld moet iedereen door eigen inspanning vooruitkomen. De schrijfster kan niet voor de lezer denken, en die zou ook niet beter af zijn als zo’n plaatsvervangend denken mogelijk was. Belangstellenden in de Theosophical Society en haar werk vroegen al lang om een uiteenzetting zoals deze. Door technische termen zoveel mogelijk te vermijden zal dit boek hopelijk inzicht schenken aan veel mensen die al interesse tonen maar die nog geen duidelijk beeld hebben van de theosofie.

De schrijfster heeft geprobeerd om dat deel van de spiritistische leringen over het leven na de dood dat waar is, voorzichtig los te maken van dat wat onwaar is, en om de werkelijke aard van de spiritistische verschijnselen duidelijk te maken. Eerdere soortgelijke uiteenzettingen hebben veel boze gevoelens gewekt die over het hoofd van de toegewijde schrijfster werden uitgestort; de spiritisten geloven, zoals veel mensen, liever wat prettig is dan wat waar is, en ze worden erg boos op iemand die een aangename illusie verbrijzelt. Het afgelopen jaar is de theosofie het doelwit geweest van elke giftige pijl van het spiritisme; alsof de vijandigheid van bezitters van een halve waarheid tegenover bezitters van de hele waarheid groter is dan die tegenover mensen die over geen enkele waarheid beschikken.

De schrijfster bedankt van harte de vele theosofen die wenken en vragen hebben ingezonden of op een andere manier hebben geholpen bij het schrijven van dit boek. Door hun hulp zal het boek des te bruikbaarder zijn, en dat is hun grootste beloning.

HPB


Sleutel tot de theosofie, blz. 1-2

© 2023 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag