De kracht van verbeelding
Katherine Tingley

 

Werkelijke liefde is dat wat iemands natuur verheft boven het gewone en de ziel vervult van mededogen. Ze is onpersoonlijk: een verruiming van het karakter door de inspiratie van een verheven en geestelijk soort denken; een verwezenlijking van iemands edelste mogelijkheden door zelfopoffering ten bate van anderen. Iemand die op deze manier heeft liefgehad zal bijvoorbeeld iets weten van de kracht van verbeelding. Er is geen gedachte die we in ons denken toelaten of ze verruimt zich daar in kracht en schoonheid, of vervalt tot laagheid en verval. Hij die op een ideale wijze liefheeft, idealiseert het voorwerp van zijn liefde; en als dit op een serieuze en wijze manier wordt gedaan – en de fouten en zwakheden van degene die zo wordt geidealiseerd tegelijkertijd worden erkend en weerstaan – is het een proces dat liefde creatief maakt. Het idealiseren neigt ertoe steeds meer werkelijkheid te worden, en gewone zaken van het menselijke leven worden opgehemeld.

Ik denk dat de verbeelding een prachtig en scheppend vermogen heeft. Als we haar zich laten verheffen tot in de wereld van het geestelijke en scheppende denken – en niet bang zijn om haar zich te laten verheffen – dan kan ze dingen scheppen die werkelijk wonderbaarlijk schijnen te zijn. Toch heeft de verbeelding, zoals alle dingen, twee kanten. Langs lagere wegen is ze even ontwrichtend in haar kracht als ze scheppend en constructief is langs hogere wegen.

U komt in aanraking met een mystieke wet wanneer u in de verbeelding een beeld vormt van machtige dingen, want u opent een deur naar nieuwe vermogens in uzelf. Er worden krachtige energieën opgewekt en in het leven geroepen, en ook kracht zowel binnenin u als buiten u. Als u aspireert, visualiseer dan uw aspiraties. Maak in het denken een beeld van uw geestelijke idealen, een beeld van het geestelijke leven zoals u het kent, en draag dat beeld elke dag met u. Koester het als een vriend. Draag het met u mee aan het ontbijt, bij de lunch en bij het avondeten, en voor u het weet is er een nieuw leven geboren. Voor u het weet is het ideaal werkelijkheid geworden en heeft u inderdaad uw plaats ingenomen als een schepper in het grote goddelijke plan van het leven.

 
Andere artikelen over het spirituele pad
 

Uit het tijdschrift Sunrise nov/dec 1999

© 1999 Theosophical University Press Agency