Sunrise: jan-dec 1999     Inhoud  
   
 
 
januari-februari 1999
Kan er nóg een wiel zijn? / Jim Belderis
Esoterische discipline / Bas Rijken van Olst
De aarde – een biosfeer / I.M. Oderberg
De reis naar huis / Nhilde Davidson
Noodlot of vrije wil? / David Pratt
Een levend, bewust heelal / Sarah Belle Dougherty
Het overwinnen van onze vrees / Armin Zebrowski
 
   
 
maart-april 1999
Het individu en de wereld / J.A. Long
Socrates: Vroedvrouw voor onze ziel – 1 / W.T.S. Thackara
Wat in verafgelegen sterren wordt onderwezen / Harry Young
De scheppende kracht / I.M. Oderberg
Vreedzame ecologie voor een nieuwe tijd / Rudi Jansma
Zeven juwelen van wijsheid / Raymond Rugland
Waarom herinneren we ons niet? / Grace F. Knoche
Boekbespreking: Het levensraadsel / Nancy Coker
Evenwicht in actie / Nancy Bower
 
     
 
mei-juni 1999
Een tijd van verandering / Hugh H. Harrison
Socrates: Vroedvrouw voor onze ziel – 2 / W.T.S. Thackara
De mogelijkheid geven om te lezen / Gabriella Costa
Het ontkrachten van de oerknaltheorie / David Pratt (boekbespreking: Seeing Red: Redshifts, Cosmology and Academic Science, Halton Arp)
Voedsel voor de goden / Elsa-Brita Titchenell
De beheerder / Barbara Curtis Horton
Encyclopedisch Theosofisch Woordenboek / Sarah Belle Dougherty
Boekbespreking: Door de Gouden Poort / W.Q. Judge
De legende van de droomvanger / Wounded Knee School
 
     
 
juli-aug 1999
Gedachten en hun invloed / James A. Long
Een speciaal effect van het dopplereffect / Wynn Wolfe
Socrates: Vroedvrouw voor onze ziel – 3 / W.T.S. Thackara
Boekbespreking: Visions: How Science Will Revolutionize the 21st Century / I.M. Oderberg
Boekbespreking: Transition to a Global Society / Lisa Shetler
Wereldomvattende eenheid en de kunst / Kathleen Raine
De tuinman en zijn bloemen / Rutger Bergström
Plicht, de vorstelijke talisman / Dara Eklund
 
     
 
september-oktober 1999
De zoektocht naar waarheid / Sarah Belle Dougherty
De moederleer / H.P. Blavatsky
Mythologie in onze tijd / Elsa-Brita Titchenell
Het doorgeven van het licht / G. de Purucker
Op zoek naar de menselijke identiteit / I.M. Oderberg
Reïncarnatie en karma / Eloise Hart
Evolutie in het Vishnu Purana / Rudi Jansma
Heb uw naaste lief / Nhilde Davidson
‘Het eeuwig vrouwelijke trekt ons altijd aan’ / Nancy Coker
De Bhagavad-Gita in het dagelijks leven / Scott Osterhage
Mozes en de Exodus: een allegorie / Jelle Bosma
Helden van de mensheid / Harry Young
Het geestelijke hart van de mensheid / Sarah Belle Dougherty
Gedachten over de Gayatri / Elisabeth Prent
De krachten van het heelal / G. de Purucker
 
       
 
november-december 1999
Oorlog en vrede / Elisabeth Prent
Een tijd van omwenteling / Kläre Baer
Boekbespreking: Kolonel Arthur L. Conger / Jean B. Crabbendam
Boekbespreking: Broken Brains or Wounded Hearts / Linda Sisson
De wijsheid van liefde / Coen Vonk
Van onze lezers
Trainen en beheersen van onze gedachten / Gerhard Fischer
Partij kiezen / Jules van Bergen
De kracht van verbeelding / Katherine Tingley