Welkom op de website van het Theosofisch Genootschap.

Het Theosofisch Genootschap is de Nederlandse afdeling van de Theosophical Society (Pasadena), een internationale organisatie die mensen ervan bewust wil maken dat al het leven één is en ze aanmoedigt vanuit die visie te leven.

Wat is theosofie? Het woord is van Griekse oorsprong, van theos, ‘god’, en sophia, ‘wijsheid’, en betekent ‘wijsheid over goddelijke zaken’. De theosofische filosofie is een hedendaagse presentatie van de tijdloze wijsheid, de synthese van religie, wetenschap en filosofie.

Theosophical University Press Agency is de uitgeverij van het Theosofisch Genootschap en probeert met haar literatuur de oude tijdloze wijsheid weer onder de aandacht te brengen.

Verkenning theosofie Een verkenning van de theosofie

Deze verzameling artikelen, verkort uit theosofische publicaties, is een uitnodiging aan belangstellenden om de diepte en schoonheid van de theosofie te verkennen en te ervaren.

De Theosophical Society streeft ernaar dat ‘universele broederschap’ beter wordt begrepen en dieper in het hart wordt gevoeld. . . .

GSA 4 Pas verschenen!

Deel 4 van H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen bevat chronologisch 39 artikelen van Blavatsky waaronder 10 postume.

Onderwerpen: karma en reïncarnatie; alchemie; Cagliostro; relatie tussen ozon en griepepidemieën; denkvermogen in micro-organismen en cellen; witte en zwarte magie, hypnose; Chinese geesten; Tibetaanse leringen; Meer . . .

Geheime LeerMeest gekocht!

De geheime leer: de synthese van wetenschap, filosofie en religie.

Deze in 2019 geheel herziene vertaling bevat ruim 3000 bronverwijzingen die een diepere studie mogelijk maken. Meer . . .