Theosophical University Press Agency

De geheime leer

De synthese van wetenschap, religie en filosofie

H.P. Blavatsky

Al ruim 100 jaar is dit boek de meest uitgebreide bron van informatie over esoterische wijsheid.

In deel 1 wordt het ontstaan van het zonnestelsel besproken waarbij wordt toegelicht dat deze niet op toeval berust maar op evolutie vanuit meer etherische gebieden die in cyclussen verloopt. De oeroude gedachte wordt naar voren gebracht dat werelden verschijnen, verdwijnen en zich weer opnieuw belichamen in de grenzeloze ruimte.

In deel 2 wordt het ontstaan van de mens besproken. Er wordt aangegeven dat de mens niet door middel van een willekeurige stoffelijke evolutie is ontstaan maar door evolutie van binnenuit, vanuit zijn hogere spirituele delen, en daarbij ‘afstamt’ van de goden.

In beide delen worden wetenschappelijke theorieën belicht en vergeleken met de opvattingen van de oude wijsheid. De oeroude symboliek van de wereldreligies en van mythen wordt verklaard, en er wordt aangetoond dat die uit één gemeenschappelijke bron voortkomen.

Deze geheel herziene vertaling bevat ruim 3000 bronverwijzingen die zorgvuldig zijn nagezocht en een diepere studie mogelijk maken.

Omslag Geheime Leer

16 x 23 cm, 1696 blz., 2 delen
4de herziene druk 2019
isbn 9789491433238
gebonden € 55,–

Bestel bij bol.com

Volledige tekst in HTML

E-boek PDF Deel 1
E-boek PDF Deel 2

Vertaling van: The Secret Doctrine

Secret Doctrine Index (Engelstalig) Bestel bij TUPA d.m.v. e-mail

John P. Van Mater (samensteller)

Met deze uitgebreide index kan men gericht naar veel onderwerpen in De geheime leer zoeken. De index beslaat ruim 400 bladzijden en is een boekwerk op zich. De Secret Doctrine Index kan ook bij de Nederlandstalige Geheime leer worden gebruikt, want daarin staan de paginanummers van het Engelse origineel in de kantlijn vermeld.

Onmisbaar voor iedereen die een diepgaande studie van HPB’s meesterwerk wil maken.

16 x 23 cm, 441 blz.
isbn 9781557000040 paperback € 17,– (bestel bij TUPA d.m.v. e-mail)
isbn 9781557000033 gebonden € 25,– (bestel bij TUPA d.m.v. e-mail)

Andere boeken geschreven door H.P. Blavatsky

Boeken en informatie over H.P. Blavatsky

Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag, 070-3231776