Theosophical University Press Agency

H.P. Blavatsky aan de Amerikaanse
conventies: 1888-1891

H.P. Blavatsky

In deze brieven wijst Blavatsky op de belangrijke taak van de theosofische beweging: aan te tonen dat alle mensen onderling zijn verbonden en één zijn zodat altruïsme en mededogen in de plaats zullen komen van egoïsme. Ze geeft aanwijzingen hoe we kunnen meehelpen om deze taak te vervullen. Ze moedigt ons aan ons te richten op de filosofie en ethiek van de theosofie zodat we, door hiernaar te leven, de mensheid vooruit zullen helpen.

Spirituele groei betekent volgens Blavatsky het tot ontwikkeling brengen van vriendelijkheid, menslievendheid en mededogen, iets wat voor iedereen mogelijk is omdat ieder mens, iedere levensvonk, in essentie goddelijk is.

Niet alle mensen kunnen occultist zijn, maar ze kunnen wel allemaal theosoof zijn. Velen die nooit van de Society hebben gehoord, zijn theosoof zonder dit zelf te weten; want de essentie van theosofie is het volkomen in harmonie brengen van het goddelijke met het menselijke in de mens . . . Vriendelijkheid, de afwezigheid van alle vijandige gevoelens of egoïsme, menslievendheid, welwillendheid tegenover alle wezens, en volkomen rechtvaardigheid zowel tegenover anderen als zichzelf, zijn de belangrijkste kenmerken daarvan. Hij die theosofie onderwijst, predikt het evangelie van welwillendheid; en het omgekeerde is ook waar – hij die het evangelie van welwillendheid predikt, onderwijst theosofie. – blz. 16

15 x 23 cm, 90 blz.
2de herziene druk 2014
isbn 9789491433108
paperback € 10,00

Bestel bij bol.com

Volledige tekst in HTML

E-boek 2014 PDF (2 mb)

Vertaling van:
H.P. Blavatsky to the
American Conventions:
1888-1891

Andere boeken geschreven door H.P. Blavatsky

Boeken en informatie over H.P. Blavatsky

Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag, 070-3231776