Theosophical University Press Agency

H.P. Blavatsky en de theosofische beweging

Charles J. Ryan

Door zijn schets van haar idealen, haar manier van werken en de belangrijkste gebeurtenissen in haar leven werpt Ryan een ander licht op HPB.

We lezen over de moeilijkheden die zij als lichtbrenger ondervond, en die ze met grote moed en onzelfzuchtigheid onder ogen zag. Ze gaf belangeloos alle tijd van haar leven aan haar taak om de oude wijsheid opnieuw onder de aandacht van de mensheid te brengen.

(Alleen verkrijgbaar bij TUPA (bestel d.m.v. e-mail))

omslag boek

15 x 22 cm, 421 blz.
1ste druk 1984
isbn 9789070328085
gebonden € 20,–

E-boek 2015 PDF (2 mb)

Vertaling van:
H.P. Blavatsky and the Theosophical Movement

Over Charles Ryan

Charles J. Ryan, afstammeling van de Lords van Idrone, Tipperary, Ierland, werd in 1865 in Halifax, Engeland geboren. Hij volgde in zijn vaders voetspoor in artistieke richting en studeerde kunst en architectuur. Op 26-jarige leeftijd exposeerde hij samen met zijn vader in de Royal Academy van Londen. Later volgde hij hem op als hoofd van de rijksschool voor kunst in Ventnor, op het eiland Wight. Na een ontmoeting met een vriend en leerling van H.P. Blavatsky, sloot hij zich in 1894 aan bij de theosofen en aanvaardde enkele jaren later, in december 1900, de uitnodiging van Katherine Tingley om haar te helpen haar nieuwe school op te bouwen in Point Loma, Californië, waar toen het internationale hoofdkwartier van de Theosophical Society was gevestigd. 55 jaar lang diende professor Ryan onophoudelijk de zaak van universele broederschap en hij stierf in 1949.

Andere boeken geschreven door H.P. Blavatsky

Boeken en informatie over H.P. Blavatsky

Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag, 070-3231776