Theosophical University Press Agency

De stem van de stilte

H.P. Blavatsky

Ik geloof dat dit boek van grote betekenis is geweest voor mensen die op zoek waren naar de wijsheid en het mededogen van het pad van de bodhisattva. – 14de Dalai Lama

Toen H.P. Blavatsky het schrijven van haar meesterwerken had voltooid, richtte ze haar aandacht meer in het bijzonder op de behoeften van mensen die oprecht ernaar verlangen hun medemensen te helpen. Het resultaat was De stem van de stilte, een klassiek devotioneel boekje van grote schoonheid en kracht.

De ethische regels in dit boek zijn vertaald uit het ‘Boek van de gulden voorschriften’, dat is ontleend aan dezelfde oude bron als de Stanza’s van Dzyan waarop De geheime leer is gebaseerd.

Ze maakt duidelijk wat het essentiële verschil is tussen de twee paden van spirituele volmaking. Het ene wordt gevolgd door hen die de waarheid alleen voor hun eigen verlichting zoeken; het andere door mensen die vooral gedreven worden door mededogen en de vurige wens om het welzijn van de hele mensheid te verbeteren.

Laat uw ziel het oor lenen aan elke kreet van smart, zoals de lotus zijn hart opent om het morgenlicht in te drinken. – blz. 12

omslag boek

13 x 18 cm, 136 blz.
4de herziene druk 2020
isbn 9789491433252
gebonden € 14,75

Bestel bij bol.com

Volledige tekst in HTML

E-boek 2020 PDF (1 mb)

Vertaling van: The Voice of the Silence

Dit boek wordt gebruikt bij:
Theosofische cursus 2b

Andere boeken geschreven door H.P. Blavatsky

Boeken en informatie over H.P. Blavatsky

Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag, 070-3231776