Het Theosofisch Genootschap

Theosofische cursussen per e-mail

Deze cursussen zijn bedoeld voor wie theosofie op een meer gestructureerde manier wil bestuderen en daarbij individuele ondersteuning wenst. Onderwerpen die o.a. behandeld worden zijn: het doel van het leven, wat gebeurt er na de dood, reïncarnatie en karma, evolutie, het spirituele pad en ethiek.

Elke cursus bevat lessen met vragen over onderwerpen die in het bijbehorende boek worden besproken. Uw antwoorden stuurt u terug, en vervolgens worden ze door de cursusbegeleiders van toelichtingen voorzien. Sommige vragen zijn gericht op begrip van de in het boek besproken stof, andere richten zich meer op het formuleren van uw eigen ideeën over de betreffende onderwerpen. De cursusbegeleiders sturen samen met hun reactie de volgende les toe. De cursist bepaalt zijn of haar eigen tempo.

Deelname aan de theosofische cursussen

De aangeboden cursussen bestaan uit verschillende categorieën. In elke categorie is de cursist vrij om een cursus te kiezen waarnaar de eigen belangstelling uit gaat. Het is niet nodig om alle cursussen van een categorie in de hier gegeven volgorde te volgen en dan pas naar de volgende categorie over te gaan.

Beginners in de theosofie wordt geadviseerd om eerst de kennismakingscursus of een van de inleidende cursussen te volgen, dan een van de vervolgcursussen en daarna een cursus voor gevorderden. Op deze manier kunt u geleidelijk kennismaken met theosofische begrippen en uitdrukkingen. Studenten met al enige kennis van theosofie kunnen ook met een vervolgcursus of cursus voor gevorderden beginnen.

Ons programma omvat de volgende cursussen:

Kennismaken met de theosofie

Kennismakingscursus: Een verkenning van de theosofie – 14 lessen

De Theosophical Society streeft ernaar dat 'universele broederschap' beter wordt begrepen en dieper in het hart wordt gevoeld. Haar filosofie, gebaseerd op de universele wijsheidtraditie van de mensheid, biedt ons tijdloze beginselen die het intuïtieve begrip stimuleren en licht werpen op elk vraagstuk.
Cursuskosten
€ 10,-
Totaal
€ 10,-

Inleidende cursussen (keuze uit twee cursussen)

Cursus 1a. Het levensraadsel – 18 lessen

De tekst bevat toelichtingen en voorbeelden van de relevantie van de oude wijsheid. Deze presentatie van tijdloze beginselen is ideaal voor beginners.
Studieboek: Het levensraadsel, Nils A. Amnéus
€ 16,-
Cursuskosten
€ 14,-
Totaal
€ 30,-

Cursus 1b. Levensvragen – in het licht van de esoterische wijsheid – 14 lessen

Diepzinnige onderwerpen worden in eenvoudige taal besproken: het pad dat naar binnen leidt, naar het hart van het zijn; gedachten en hun invloed op het karakter; de houding tegenover lijden, ouderdom en dood; de kracht van liefde, onzelfzuchtige liefde, die de hele mensheid omvat; en ten slotte de keuze die elke aspirant wacht: de hogere training en scholing alleen voor zichzelf ondergaan, of om licht en wijsheid te brengen aan alle mensen.
Studieboek: Levensvragen, G. de Purucker
€ 15,-
Cursuskosten
€ 12,-
Totaal
€ 27,-

Vervolgcursussen (keuze uit twee cursussen)

Cursus 2a. Duizend lichten aansteken – 18 lessen

Een heldere visie op spirituele waarden; een filosofische en praktische begeleiding voor serieuze studenten, een studie in zowel oosters als westers occultisme.
Studieboek: Duizend lichten aansteken, Grace F. Knoche
€ 15,-
Studieboek: Occulte woordentolk , G. de Purucker
€ 17,50
Cursuskosten
€ 16,-
Totaal
€ 48,50

Cursus 2b. Introductie tot De geheime leer en De stem van de stilte – 9 lessen

Geeft nuttige aanwijzingen hoe men het beste De geheime leer van H.P. Blavatsky kan bestuderen en introduceert de eeuwenoude ethische regels uit haar boek De stem van de stilte voor mensen die het spirituele pad willen gaan.
Studieboek: Een introductie tot De Geheime Leer, H.P. Blavatsky
€ 12,50
Studieboek: De stem van de stilte, H.P. Blavatsky
€ 14,75
Studieboek: Occulte woordentolk , G. de Purucker
€ 17,50
Cursuskosten
€ 10,-
Totaal
€ 54,75

Cursussen voor gevorderden (keuze uit twee cursussen)

Cursus 3a. Beginselen van de esoterische filosofie – 48 lessen

Een onderzoek naar de universele beginselen zoals gepresenteerd in De geheime leer. Het boek behandelt de zeven sleutels die leiden tot wijsheid. Deze studie biedt een uitstekende introductie tot H.P. Blavatsky’s meesterwerk De geheime leer, maar staat ook op zichzelf als een duidelijke uiteenzetting van de oude wijsheid.
Studieboek: Beginselen van de esoterische filosofie, G. de Purucker
€ 32,50
Studieboek: Occulte woordentolk , G. de Purucker
€ 17,50
Cursuskosten
€ 20,-
Totaal
€ 70,-

Cursus 3b. Bron van het occultisme – 44 lessen

Een moderne presentatie van de oude universele wijsheid, gebaseerd op De geheime leer van H.P. Blavatsky.
Voorwaarde voor deelname aan deze cursus is dat cursus 3a of 3b eerst volledig is afgerond, of dat men een van deze boeken in een studiegroep heeft bestudeerd.
Studieboek: Bron van het occultisme, G. de Purucker
€ 32,50
Studieboek: Occulte woordentolk , G. de Purucker
€ 17,50
Cursuskosten
€ 20,-
Totaal
€ 70,00

Indien u het boek (of de boeken) al heeft, betaalt u alleen de kosten voor de cursus.
De kosten voor de cursus en het boek (of de boeken) kunnen worden overgemaakt op:

IBAN: NL52INGB0002722456
t.n.v. Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68
2565AG Den Haag

BIC: INGBNL2A (voor overschrijvingen vanuit buitenland)


Inschrijven:

Voor vragen aan de cursusbegeleider (Laurie Hogeboom): e-mail

Het Theosofisch Genootschap

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag

070-3231776 / e-mail