Theosophical University Press Agency

Occulte woordentolk

Een handboek van oosterse en theosofische termen

G. de Purucker

Voor een goed begrip van de theosofische literatuur is deze woordentolk onmisbaar. Door de hier gegeven toelichtingen op veel gebruikte Sanskriettermen zoals avatara, mahatma, karma, maya, bodhisattva, dharma, svabhava, manvantara en pralaya, parabrahman en mulaprakriti, wordt de theosofische literatuur een stuk begrijpelijker. Ook termen zoals ronde, zelf, ziel, ego, wortelras, kosmos en elementaal worden verklaard.

De Occulte woordentolk bevat ruim driehonderd trefwoorden.

omslag boek

14 x 21 cm, 252 blz.
2de herziene druk 2011
isbn 9789070328955
gebonden € 17,50

Bestel bij bol.com

Volledige tekst in HTML

E-boek 2011 PDF (1 mb)

Vertaling van: Occult Glossary

Dit boek wordt gebruikt bij:
Theosofische cursussen

Andere boeken geschreven door G. de Purucker

Informatie over G. de Purucker

Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag, 070-3231776