Theosophical University Press Agency

Wind van de geest

G. de Purucker

De schrijver moedigt ons aan om door de uiterlijke schijn heen te dringen en achter het tijdelijke het eeuwige te zien, want in en achter de onrust van deze tijd ligt ‘kracht, geestelijke kracht’. Thema’s die onder meer worden besproken: lot en vrije wil; verdwenen continenten en onze Atlantische erfenis; gezond verstand in het gezin; de spirituele waarde van altruïsme; het maken van fouten; drie stadia van het waarnemen van de waarheid; de orakels uit de oudheid; het overwinnen van angst; hoe kan men reïncarnatie bewijzen? Het boek besluit met een lezing getiteld ‘Aham asmi parabrahma’ – ik ben parabrahma, het grenzeloze.

De oneindigheid, de eeuwigheid ligt voor u. Treed die moedig tegemoet. Dat leert de goddelijke wijsheid: een leer van hoop en vol beloften voor de toekomst. Niemand hoeft ooit te zeggen dat het te laat is . . . Elk moment is er een nieuwe kans. Zoals een mens zich in het verleden heeft gemaakt tot wat hij nu is, zo kan hij ook in de toekomst zijn lot scheppen en zich precies vormen naar het beeld dat hij zich heeft gevormd van hoe hij in de toekomst zou moeten worden. – blz. 18

omslag boek

14 x 21 cm, 363 blz.
2de herziene druk, 2001
isbn 9789070328573
paperback € 17,–

Bestel bij bol.com

Volledige tekst in HTML

E-boek 2011 PDF (1 mb)

Vertaling van: Wind of the Spirit

Andere boeken geschreven door G. de Purucker

Informatie over G. de Purucker

Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag, 070-3231776