Theosophical University Press Agency

Omslag boekOcculte woordentolk

Een handboek van oosterse en theosofische termen

G. de Purucker

Vertaling van: Occult Glossary, 2nd revised print 1996

isbn 9789070328955, gebonden, 2de herziene druk 2011, bestel boek

1ste druk 1981(isbn 9789070328054)
2de herziene druk 2011

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Diacritische tekens zijn verwijderd om zoeken te vereenvoudigen. Voor weergave met diacritische tekens zie het gedrukte boek of het E-boek.

© 2011  Theosophical University Press Agency, Den Haag

E-boek 2011 PDF (1,3 MB)


Inhoud

Absolute, het
Achtste sfeer of planeet van de dood
Adept
Adi-buddhi (zie svabhavat)
Advaita-Vedanta (zie Vedanta)
Agnishvatta
Ahamkara
Akasa
Alaya
Ananda (zie sat)
Antaskarana
Anupapadaka (zie aupapaduka)
Arupa
Asana
Asat
Asrama
Astraal lichaam
Astraal licht
Astrologie
Asvattha
Atman
Atoom
Aum (zie Om)
Aupapaduka
Aura
Aurisch ei
Avalokitesvara
Avatara
Avichi
Avidya
Beginselen van de mens
Bewustzijn
Bhaktiyoga
Bhuta
Bija
Binnenronde (zie ronde)
Bodhi
Bodhisattva
Boeddha
Boeddha van mededogen
Boeddhisme
Bol
Boodschapper
Brahma
Brahman
Brahmana
Broederschap (zie universele broederschap)
Broeder van de schaduw
Buddha (zie boeddha)
Buddhi
Buitenronde (zie ronde)
Chakra
Chaos
Chela
Chhaya
Chit (zie sat)
Christos
Circulaties in de kosmos
Cyclussen (wet van de cyclussen)
Daiviprakriti
Dat (zie parabrahman, tat)
Deva
Devachan
Dharana
Dharma
Dharmakaya
Dhyana
Dhyani-chohan
Dierenriem
Dood
Dvaparayuga (zie yuga)
Ego
Eidolon
Ekagrata
Elementaal
Elementaar
Esoterische leer [esoterie]
Ethiek
Evolutie
Exoterisch
Filosofie
Fohat
Gayatri of Savitri
Gebied
Gedachteoverbrenging
Geest
Geest (met betrekking tot de stof)
Geestelijke ziel (zie spirituele ziel)
God
Goddelijke ziel
Goden
Godsdienst (zie religie)
Goeroe (zie guru)
Guna of trigunas
Guru
Guruparampara
Hathayoga (zie yoga)
Heelal
Helderhorendheid
Helderziendheid
Hemel en hel
Hiërarchie
Hogere triade
Hpho-wa (zie mayavirupa)
Hypnotisme
Idam (zie tat)
Illusie (zie onder maya)
Individualiteit
Ingewijde
Innerlijke god
Involutie
Inwijding
Isvara
Jagrat
Jiva
Jivanmukta
Jivatman
Kabbala
Kaliyuga (zie yuga)
Kalpa
Kama
Kamaloka
Kamarupa
Karanasarira
Karanopadhi
Karma
Keten (zie planeetketen)
Keten van Hermes
Khe-chara
Kosmisch leven
Kosmos
Kritayuga of satyayuga (zie yuga)
Kshattriya
Kumara (zie agnishvatta)
Kumbhaka
Kundalini
Lagere viertal (zie hogere triade)
Lanoe
Layacentrum
Levensatoom
Levensatomen
Levensgolf
Levensladder
Lichtende boog (zie opgaande boog)
Lingasarira
Linkerpad (zie rechterpad)
Lipika
Logos (Grieks)
Loka
Maanpitri

Macrokosmos
Mahat
Mahatma
Manas
Manasaputra
Manifestatie
Manu
Manvantara
Materie (zie stof)
Maya
Mayavirupa
Medium
Meester
Melkweg
Mens
Menselijk ego
Menselijke monade
Menselijke ziel
Mesmerisme
Metempsychose
Metensomatose
Microkosmos
Middelaar (zie medium)
Moksha
Monade
Moraal, Moraliteit
Mudra
Mukti (zie moksha)
Mulaprakriti
Muziek van de sferen
Mysteriën
Mystiek
Natuur
Neergaande boog (zie opgaande boog)
Nirmanakaya
Nirvana
Nivritti (zie involutie, ook evolutie)
Niyama (zie samadhi)
Noëtisch
Nous
Obscuratie (zie verduistering)
Occultisme
Ojas
Om
Oneindig
Onsterfelijkheid
Onzichtbare wereld
Oorzakelijk lichaam
Opgaande boog of lichtende boog
Pad, het
Palingenese
Parabrahman
Paramatman
Paranormale vermogens
Persoonlijkheid
Pitri
Planeetgeest
Planeetketen
Pradhana (zie prakriti)
Prajapati
Prakriti
Pralaya
Prana
Pranayama (zie samadhi)
Pratyahara (zie samadhi)
Pratyekaboeddha
Pravritti (zie evolutie, involutie)
Preëxistentie
Psychische vermogens (zie paranormale vermogens)
Psychologie
Purana
Purusha
Qabbalah (zie kabbala)
Rajas
Rajayoga (zie yoga)
Ras, wortelras
Rechaka
Rechterpad
Reïncarnatie
Reïncarnerend ego
Relativiteit
Religie
Ring-verder-niet
Ronde
Ruimte
Rupa
Sabda-brahman
Sakti
Samadhi
Sambhala
Sambhogakaya
Sannyasin
Sarira
Sat
Sattva
Schaduwboog of neergaande boog (zie opgaande boog)
Sishta
Skandha
Sloka
Spirituele ziel
Sthulasarira
Stille wachter
Stof
Sudra
Sushupti (zie jagrat en karanopadhi)
Sutratman
Svabhava
Svabhavat
Svapna (zie jagrat)
Svarupa (zie svabhava)
Tala
Tamas
Tanha
Tantra
Tantrisch
Tat
Tattva
Telepathie (zie gedachteoverbrenging)
Theosofie
Transmigratie
Tretayuga (zie yuga)
Trishna
Turiya (zie jagrat en karanopadhi)
Tussennatuur
Tweede dood
Universele broederschap
Universele zelf
Universum (zie heelal)
Upadhi
Upanishad
Vach
Vahana
Vaisya
Veda
Vedanta
Verduistering
Verloren ziel (zie achtste sfeer, zielloos wezen)
Vidya
Wachter op de drempel
Wederbelichaming
Wedergeboorte
Wetenschap
Witte magiër (zie broeder van de schaduw)
Wortelras (zie ras)
Yama (zie samadhi)
Yoga
Yogi
Yuga
Zelf
Zeven beginselen van de mens
Zeven heilige planeten
Ziel
Zielloos wezen
Zodiak (zie dierenriem)
Zwarte magiër (zie broeder van de schaduw)

© 2022 Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag