Een houding die getuigt van evenwicht en visie

 

De wereld verkeert inderdaad in een bedroevende en onrustbarende toestand. Maar ik vind het onverstandig, geestelijk en psychisch ongezond daarop de nadruk te leggen, want dat verheft niemand tot iets hogers, maar werkt ontmoedigend, het ontneemt de moed het leven te accepteren en op een hogere en betere manier verder te gaan. Zie de schoonheid in en achter de dingen, zie de schoonheid in uw medemensen; zie ook het lelijke en verwerpelijke in het leven, maar laat laatstgenoemden u niet neerslachtig maken of ontmoedigen. Er is geen reden onze kalmte en innerlijke vrede te verliezen om te worden als de velen die door hartstochten en vooroordelen worden beheerst. Zo’n houding zal ons of hen die lijden niet helpen. Maar we kunnen gedachten uitzenden in de wereld die van moed en hoop en een optimistische kijk op de toekomst getuigen: wat er ook gebeurt door lage of dwaze daden van de mens of door ontrouw aan zijn innerlijke god, aan zijn geestelijke essentie, rechtvaardigheid en gerechtigheid blijven altijd bestaan en zullen uiteindelijk over alles zegevieren. Waar het om gaat is dat we zeker ervan zijn dat we aan de kant van recht en rechtvaardigheid staan – en we kunnen niet altijd oordelen naar de uiterlijke schijn.
    De Engelse dichter Robert Browning geeft die gedachte weer, al is het in de theologische taal van zijn tijd, toen hij zei: ‘God is in zijn hemel, met de wereld is alles in orde.’ Wie niets voelt voor deze optimistische kijk en overtuiging en probeert af te dalen in de arena van hysterie en ontmoediging, drijft de spot daarmee; toch beseft ieder redelijk mens die zijn hoofd koel en helder houdt en zelfstandig kan denken, heel goed dat de machtigste krachten in deze wereld kosmische rechtvaardigheid en kosmische gerechtigheid zijn en dat die op den duur altijd de overhand zullen krijgen. Het is niet nodig de moed te laten zakken. Vermijd hysterie; probeer anderzijds ook niet de geit en de kool te sparen, wat we allemaal min of meer doen. Heb uw eigen overtuiging en houd die soms voor u als het niet verstandig is ze van de daken te schreeuwen; maar blijf oprecht, heb liefde lief, haat de haat, kom altijd op voor recht en rechtvaardigheid. Wees alleen zeker ervan dat als u voor iets opkomt, u dat niet doet om uzelf op de voorgrond te plaatsen, maar omdat u innerlijk weet dat het goed en waar is.
    Het zou er inderdaad droevig uitzien als er in de wereld niet meer te koop was dan wat we nu om ons heen zien, of in het verleden bij tussenpozen hebben gezien; maar telkens weer is gebleken dat het geweten en het rechtvaardigheidsgevoel van de mens boven alles uitgaan, boven menselijke gevoelens en dwaasheden en de weg gaan naar evenwicht en harmonie. Wees niet neerslachtig of ontmoedigd en denk niet dat de wereld naar de bliksem gaat omdat u het niet eens bent met wat er gebeurt. U heeft het recht het wel of niet ermee eens te zijn. Maar zorg ervoor dat u, als individu, van uw kant niets toevoegt aan de haat in de wereld, aan wat ontmoedigt en ongeluk brengt. Daar gaat het om.


Wind van de geest, blz. 164-5

© 2001 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag