Theosophical University Press Agency

Dhammapada – wijsheid van de Boeddha

Nederlands-Pali editie gebaseerd op
de Engelse vertaling van Harischandra Kaviratna

Zich onthouden van alle kwaad, goede daden verrichten, en het denken zuiveren, zo luidt het advies van de verlichten.    – Vers 183

Het Dhammapada bevat de essentie van uitspraken die Gautama Boeddha in honderden toespraken heeft gedaan en die kort na zijn dood door zijn arhats en discipelen werden verzameld. De eenvoud en logica van deze verzen over de dhamma (waarheid, deugd en wet) geven een duidelijk beeld van de praktische toepassing van boeddhistische waarheden. Het ontwikkelen van wijsheid, waakzaamheid, zelfbeheersing en vriendelijkheid wordt aanbevolen om onwetendheid, nalatigheid, begeerte en boosheid te overwinnen. Zo spoort de Boeddha ons aan om door eigen inspanning te streven naar het hogere in onszelf en het pad te betreden dat een eind maakt aan het lijden.

Deze uitgave is voorzien van een woordenlijst van enkele van de Pali-termen die in de tekst voorkomen. De oorspronkelijke Pali-tekst is opgenomen op de linkerbladzijden.

Artikelen over boeddhisme

14 x 20 cm, 211 blz.
3de herziene druk 2014
isbn 9789491433085
gebonden € 16,00

Bestel bij bol.com

Volledige tekst in HTML

E-boek 2014 PDF (1 mb)

Vertaling van:
Dhammapada
– Wisdom of the Buddha

Over Harischandra Kaviratna

Harischandra Kaviratna werd op 12 mei 1914 in Sri Lanka geboren op de dag van de Vesak-feesten. Als kind begon hij de Sanskriet-klassieken uit het hoofd te leren. In India en Sri Lanka studeerde hij oosterse en westerse talen en culturen, en na een vervolgstudie behaalde hij een doctoraat in de Ayurvedische en oosterse geneeskunst. Hij heeft een aantal boeken in het Singalees op zijn naam staan, waaronder vertalingen en commentaren: The Evolution of Greek and Hindu Medicine; Clinical Application of Indian Medicine, dat de praktische toepassing van de sastrische geneeskunst uit de medische Sanskriet-literatuur beschrijft; Upavana Vinodah (De vreugde van het tuinieren), dat de oude Indiase land- en tuinbouwmethoden beschrijft; en een commentaar op Patañjali’s Yoga Sutra’s. Dr. Kaviratna heeft ook De stem van de stilte van H.P. Blavatsky in het Singalees vertaald. Hij is in januari 2007 overleden.

De eerbiedwaardige G. Puññasara Maha Thero (spiritueel leraar aan het Government Central College, Madamba, Sri Lanka) schrijft over Kaviratna:

Ik kan me geen geleerde voorstellen in dit land of elders, die tot een betere vertaling van het Dhammapada in staat is dan dr. Harischandra Kaviratna. Reeds jong verwierf hij kennis van Sanskriet, Prakriet, Magadhi, Hindi, Engels, Duits, Latijn, en andere talen en wetenschappen. Dr. Kaviratna heeft veel bijgedragen tot onze Singalese literatuur over een veelheid van onderwerpen zoals yoga, Indiase filosofie, mahayana, theravada, zen, tantrisme, Peruaanse en Maya cultuur, voorchristelijke Europese cultuur en Egyptologie.

Deze editie van het Dhammapada is een letterlijke vertaling die de ware geest van Boeddha’s eigen woorden met zorg heeft behouden. Deze bloemlezing kan als een kleine boeddhistische encyclopedie worden beschouwd.

Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag, 070-3231776