Theosophical University Press Agency

Gecombineerde chronologie

Margaret Conger

Te gebruiken bij De mahatma brieven aan A.P. Sinnett en The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett.

In deze chronologie wordt, voor zover mogelijk, de juiste volgorde gegeven waarin de brieven van de mahatma’s en die van HPB aan A.P. Sinnett werden geschreven en ontvangen. Door ze in die volgorde te lezen krijgt de lezer een beter inzicht in de correspondentie.

Bovendien bevat deze uitgave twee belangrijke en indrukwekkende brieven die in de twee bovengenoemde boeken niet zijn opgenomen: de eerste brief van mahatma KH aan A.O. Hume, een Engelse ambtenaar in India, en de opvatting van de Chohan, de ‘chef’ van de adepten, over de Theosophical Society.

omslag boek

15 x 22 cm, 49 blz.
1ste druk 1979
isbn 9789062715817
paperback € 5,–

Bestel bij bol.com

Vertaling van:
Combined Chronology

Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag, 070-3231776