HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky / Sylvia Cranston, Carey Williams (research assistent)

bestel boek

Tweede, herziene druk 2008

© 2008  Theosophical University Press Agency, Den Haag

 

      Inhoudsopgave     

 

Dankbetuiging

 

Een bijzondere vermelding verdient Carey Williams (nom de plume voor dr. Caren M. Elin) voor haar mede-inzet en toewijding aan dit project sinds het begin ervan meer dan tien jaar geleden. Zonder haar opofferende werk gedurende de laatste jaren zou het publiceren van dit boek misschien nooit tot stand zijn gekomen.

Ik ben Virginia Ross en Will Thackara erg erkentelijk voor hun expertise op grafisch gebied.

Bijzondere erkentelijkheid ben ik verschuldigd aan de volgende personen die hebben geholpen om deze nieuwe herziene editie te maken tot een waar werk van liefde voor HPB: Inguna en Gvido Trepsa voor al hun hulp bij het onderzoeken en controleren van alle gedocumenteerde citaten in de tekst en in de eindnoten, voor hun Russische vertaling van HPB, die op haar beurt de nauwkeurigheid van deze nieuwe Amerikaanse editie heeft vergroot; Will Thackara voor zijn medewerking bij de research en voor het voorbereiden van de tekst voor publicatie; Raymond Rugland voor zijn deskundigheid bij het opnieuw typesetten van het hele boek; Dara Eklund, Nicholas Weeks, Vera Meyer, Thelma Pugliese, Nanette de Fuentes en Cathy Dees voor hun suggesties en voor het corrigeren van de drukproeven; en Adolph Edgar Atkins voor het mogelijk maken van deze editie.

Ook ben ik veel dank verschuldigd aan de volgende personen voor hun waardevolle hulp bij het voorbereiden van deze en eerdere edities van HPB:

H. Clay Bailey III, Ina Belderis, Jim Belderis, Jules van Bergen, Peter Bernin, Kitty Bijl, Adella Bivins, J.P. Brakel, Radha Burnier, Daniel Caldwell, Walter Carrithers, Reed Carson, Gilda Cello, Prudence Ceppos, Arthur Ceppos, John Cooper, Armand Courtois, Sherry Craft, Kay Croissant, Leonid Danilov, Doris Davy, Ted Davy, Cathy Dees, Terry Dickinson, Doreen Domb, Alan Donant, Arie van Deurzen, Dara Eklund, Arlene Elin, Daniel Entin, Bernard Firth, Dorothy Frank, Nanette de Fuentes, Margaret Geiger, Michael Gomes, Dennis Gottschalk, Piet Hagedoorn, Karel Hillebregt, Aloyse Hume, David Hume, Georgia James, Helena Kerekhazi, Ruth Kinsburg, Boris Kinsburg, Joan Lange, Mary G. Langford, Micheline Leblois, Claude Leblois, Erica Lauber, Chi-Jen Lukacsik, H. Robert McOwen, Miriam Merill, Vera Meyer, Joy Mills, Sandra Mirisch, Jerome Muratore, Pico Nazzaro, Christine Nolt, Bas Rijken van Olst, Harry Rijken van Olst, Sue Perley, David Pratt, Leslie Price, Fred Pruyn, Thelma Pugliese, Alice Rosenblatt, Arnold Rosenblatt, Barbara Savoury, Jean-Louis Siémons, W. Emmett Small, Reinout Spaink, H.J. Spierenburg, Elena Starichonok, Dallas TenBroeck, Roderick Townley, Gvido Trepsa, Inguna Trepsa, Natalia Troitskaia, Eldon Tucker, Vonda Urban, James Voirol, Rochelle Voirol, Nicholas Weeks, Betty Willis, Margaret Winton, en Cathy Young.

Dank is ook verschuldigd aan de volgende bibliotheken en archieven:

Alexandria West Library and Archives, Turlock, CA, archivaris: Jerry Hejka-Ekins; The Blavatsky Foundation, Fresno, CA, archivaris: Walter Carrithers; nu in Tuscon, Arizona, archivaris: Daniel Caldwell; The British Library, Londen, Engeland; Columbia University Libraries, New York, NY; Concord Grove Press, United Lodge of Theosophists, Santa Barbara, CA, archivaris: Nandini Iyer; Andover Harvard Divinity School Library, archivaris: dr. Alan Seaburg; Eileen J. Garrett Library of Parapsychology Foundation, New York, NY; Harvard University Library, Cambridge, MA; Huntingdon Library, Pasadena, CA; Krotona Institute of Theosophy Library, Ojai, CA, archivaris: Lakshmi Narayan; Ligatma Publishing House and Archives, Riga, Letland, archivaris: Gvido Trepsa; New York Public Library: Reference Room, 42nd Street, New York, NY; The New York Society for Psychical Research, New York, NY; Nicholas Roerich Museum and Library, New York, NY, archivaris: Daniel Entin; Olcott Library and Research Center of The Theosophical Society, Wheaton, IL, archivaris: Lakshmi Narayan, adviseurs: Dorothy Abbenhouse en Shirley Nicholson; The Theosophical Society Library and Archives, Adyar, Madras, India, archivaris: dr. Paul Zwollo; The Theosophical Society Library and Archives, Pasadena, CA, archivarissen: Kirby van Mater en John van Mater, adviseurs: Grace F. Knoche en Will Thackara; Theosophical Society of New York Library, New York, NY, archivaris: Elizabeth Meller; United Lodge of Theosophists Library, New York, NY; United States Congressional Library, Washington, DC; en Yale University Beinicke Rare Books and Manuscripts Library, New Haven, CT, adviseur voor Tibetaanse literatuur: dr. Wesley Needham.

 

 


HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky, blz. 545-6

© 2008  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag