HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky / Sylvia Cranston, Carey Williams (research assistent)

Oorspronkelijke titel: HPB: The Extraordinary Life and Influence of Helena Blavatsky, Founder of the Modern Theosophical Movement

Original English Language Edition © 1993 Sylvia Cranston. All rights reserved. This translation of the ‘Third and Revised Edition’ is published by arrangement with Dr. Caren M. Elin – Copyright Owner.

isbn 9789070328719, gebonden, bestel boek

Eerste druk 1995
Tweede, herziene druk 2008 [Vertaling van de Engelse ‘Third and Revised Edition’]


© 2008  Theosophical University Press Agency, Den Haag

 

 

Inhoud

Illustraties
Chronologie
Voorwoord

Deel 1   Haar leven in Rusland

1
Haar afkomst
2
Geboorte in een veelbewogen tijd
3
Het leven in legerplaatsen
4
Een plezierige adempauze
5
Weer op weg
6
Een jaar bij haar grootouders
7
Kerstmis in de Oekraïne
8
Een droevig heengaan
9
Verblijf in Saratov
10
Vreemde gebeurtenissen
11
Wijkende kimmen
12
De wegen gaan uiteen

Deel 2   Op onderzoek in de wereld

1
Eerste omzwervingen
2
Een gedenkwaardige nacht
3
De Nieuwe Wereld en Moeder India
4
De tweede keer
5
De wijzen uit het Oosten

Deel 3   Jaren van rijping

1
Terug in Rusland
2
Occulte wonderen
3
St. Petersburg en Roegodevo
4
Terug naar de Kaukasus
5
Nieuwe reizen
6
Verblijf in Tibet (Deel 1)
7
Verblijf in Tibet (Deel 2)
8
Verblijf in Tibet (Deel 3)
9
Een vreemd bezoek
10
Een tijd van wachten

Deel 4   Amerika – het land waar het begon

1
De eerste tijd in New York
2
De bloeitijd van het spiritisme
3
Een veelbelovende ontmoeting
4
Het eerste openbare werk
5
Nieuwe ontwikkelingen
6
De komst van een nieuwe collega
7
De geboorte van een beweging
8
Een psychofysiologische verandering
9
Het schrijven van Isis Ontsluierd
10
‘Een boek dat een revolutie inhoudt’
11
Het Lamaklooster
12
Een belangrijke beslissing
13
Hun laatste dagen in Amerika

Deel 5   In opdracht naar India

1
Het ontwaken van het Oosten
2
Aankomst in Bombay
3
Weerstand tegen verandering
4
Reizen naar het Noorden
5
Bij de boeddhisten
6
Simla – zomerverblijf van het Britse bestuur
7
Hoe zit het met de verschijnselen?
8
Zware reizen
9
Verhuizing naar Madras
10
Een noodzakelijke verandering
11
Bezoek aan Europa
12
De Coulomb-Hodgson zaak
13
Afscheid van India

Deel 6   Perspectieven openen zich in het Westen

1
Haar eerste jaar in Europa
2
‘De Iago van de theosofie’
3
Verhuizing naar het Westen
4
De eerste maanden in Londen
5
Een ontmoeting met HPB
6
17 Lansdowne Road
7
Een voorspelling van de wereldoorlogen?
8
De Geheime Leer
9
Een nieuwe rekruut
10
De esoterische sectie
11
Een samenzwering
12
Pleegde ze plagiaat?
13
Nieuwe boeken en nieuwe plaatsen
14
Verhuizing naar Avenue Road
15
De laatste dagen van HPB
16
De pers over haar overlijden
17
Heeft u mevrouw Blavatsky ooit ontmoet?

Deel 7   De volgende eeuw

1
Het terrein van het onderzoek
2
Het wereldparlement van religies
3
De wetenschap en De Geheime Leer
4
Van Yeats tot Thornton Wilder en verder
5
De wereld van de kunst
6
Mahler, Sibelius en Skrjabin
7
Het boeddhisme komt naar het Westen
8
Katalysators van de reïncarnatie-renaissance
9
Mythen, dromen en het collectieve onbewuste
10
De moeder van de new age?
11
Bijna-dood-ervaringen en kosmisch bewustzijn
12
Niet zonder eer

Aanhangsel

Het Rapport van de Society for Psychical Research uit 1885: Vernon Harrisons mening als deskundige
Dankbetuiging

Noten

Voorwoord
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7

Bibliografie