HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky / Sylvia Cranston, Carey Williams (research assistent)

bestel boek

Tweede, herziene druk 2008

© 2008  Theosophical University Press Agency, Den Haag

 

      Inhoudsopgave     

 

Noten – Deel 2. Op onderzoek in de wereld

 

Afkortingen:  
Adyar archief Archief van de Theosophical Society, Adyar, Madras, India
Cranston archief Archief van Sylvia Cranston, Santa Barbara, Californië
De Zirkoff archief Archief van Boris de Zirkoff, Theosophical Society, Wheaton, Illinois
Pasadena archief Archief van de Theosophical Society, Pasadena, Californië
TC Bombay The Theosophy Company, Bombay, India
TC Los Angeles The Theosophy Company, Los Angeles, Californië
TPH Adyar The Theosophical Publishing House Ltd., Adyar, Madras, India
TPH Londen The Theosophical Publishing House Ltd., Londen
TPH Wheaton The Theosophical Publishing House Ltd., Wheaton, Illinois
TUP Den Haag Theosophical University Press Agency, Den Haag
TUP Pasadena Theosophical University Press, Pasadena, Californië


1. Lydia Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 2:354vn; Hugh Seth Watson, The Russian Empire, 1801-1917, 499

2. Blavatsky, H.P.B. Speaks, 2:v-xvi

3. Blavatsky, H.P.B. Speaks, 2:61-63

4. C.G. Jung, The Collected Works, deel 13, Alchemical Studies, omslag

5. C.G. Jung, The Development of Personality, 28, 238

6. C.G. Jung, The Collected Works, deel 12, Psychology and Alchemy, omslag

7. H.P. Blavatsky, ‘Philosopher’s Stone’, in The Theosophical Glossary, 253; H.P. Blavatsky, Isis Ontsluierd, 1:309, Eng. uitg.

8. C.G. Jung, Alchemical Studies, 339

9. Blavatsky, Lucifer, december 1889, 272; ook in H.P. Blavatsky Collected Writings, 12:53

10. C.G. Jung, Droom en individuatie, 135, noot 40

11. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 60, 67; Blavatsky, brief aan Sydney Coryn, 2 november 1889, Pasadena archief

12. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 151, 177

13. A.L. Rawson, ‘Madame Blavatsky, A Theosophical Occult Apology’, Frank Leslie’s Popular Magazine, februari 1892

14. Blavatsky, H.P.B. Speaks, 2:65-66

15. Charles Blech, Contribution à l’histoire de la Société Théosophique en France, 140

16. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 51

17. Zjelikovsky, Majo otrotsjestvo, 23, 117, 119, 120; Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 1:xxxiii

18. Olcott, Old Diary Leaves, 1:458

19. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 61

20. Blavatsky, Isis Ontsluierd, 1:268-9, Eng. uitg.

21. Blavatsky, H.P.B. Speaks, 2:66

22. Blavatsky, H.P.B. Speaks, 2:67

23. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 150-51

24. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine, 44-5; Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 1:3

25. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine, 44

26. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine, 45

27. Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 8:399

28. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 150

29. Wachtmeister, Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine, 57

30. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 61-66

31. Blavatsky, De Geheime Leer 2:502, 504

32. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 61-62

33. Blavatsky, Isis Ontsluierd, 2:474vn, Eng. uitg.

34. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 62-63

35. Blavatsky, Isis Ontsluierd, 1:546, 547, 595-99, Eng. uitg.; Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 64

36. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 65-66

37. Blavatsky, H.P.B. Speaks, 2:20

38. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 66

39. H.S. Olcott, ‘Traces of H.P.B.’, The Theosophist, India, april 1893, 429

40.

Whitehall XXXX 2323

Ons kenmerk: R.519/52

COMMONWEALTH RELATIONS OFFICE
King Charles Street
LONDON S.W.1
20 februari 1952

Geachte mevrouw,

In antwoord op uw brief van 11 februari, hebben we de volgende gegevens over generaal-majoor Charles Murray (1826-1893) ontleend aan het militaire archief van dit bureau:

Charles Murray, geboren 17 maart 1826, gedoopt 11 februari 1840 in St. Anne’s, Westminster, was de zoon van James en Catherine Murray van Soho Square, kapitein in dienst van de East India Company. (Cadet Papers, deel 95, No. 460).

Kadet         Bengaalse infanterie, 1841/42.
Vaandrig         "                 "          1842.
Luitenant 70ste Reg. Native Infantry 1851.
Commandant van de Sebundy sappeurs en mineurs, 1854-55.
Kapitein staf corps 18 febr. 1861.
Majoor     "       "     18 febr. 1863.
Luitenant-kolonel " 28 dec. 1868.
Brevet kolonel, gepensioneerd 31 dec. 1874 in India.
Generaal-majoor 25 januari 1875.
Overleden in Monghyr, 30 augustus 1893.

–––––––

 

Hoogachtend,

Superintendent of Records

 

Mw. M.L. Stanley
61, Westbourne Park Road,
W.2.

 

 

41. Meade, Madame Blavatsky: The Woman Behind the Myth, 472

42. A.L. Rawson, ‘Two Madame Blavatskys – The Acquaintance of Madame H.P. Blavatsky with Eastern Countries’, The Spiritualist, 5 april 1878, 70-71. Dit werd geschreven op 18 maart 1878 door A.L. Rawson, 84 Bond St., New York; Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 1:357; 2:71-72

43. Blavatsky, H.P.B. Speaks, 2:20

44. Zjelikovsky, ‘Pravda o Jelene Petrovne Blavatsky’, Rebus, deel 2, nummer 40, 1883, 857

45. Radda-Bai (Blavatsky), From the Caves and Jungles of Hindostan, 272-73

46. Radda-Bai (Blavatsky), From the Caves and Jungles of Hindostan, 273vn

47. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 66

48. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 66-67

49. Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings 1:xli-xlii vn; Florence Young, brief van 14 januari, De Zirkoff archief

50. John Unruh, Jr., The Plains Across, 311

51. Unruh, The Plains Across, 401

52. Whitman, Leaves of Grass, 90, 91

53. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 67

54. Blavatsky, Isis Ontsluierd, 1:vi-vii, Eng. uitg.

55. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 151

56. Radda-Bai (Blavatsky), From the Caves and Jungles of Hindostan

57. Blavatsky, H.P.B. Speaks, 2:21

58. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 153; Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 13:210

59. Vengerova, Kritiko-biografitsjeskij slovar’ Russkich Pisateli i ich evik

60. Olcott, ‘Traces of H.P.B.’, 429

61. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 67-72; Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 151

62. Blavatsky, Isis Ontsluierd, 2:598, 626-28, Eng. uitg.

63. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 72; Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 151

 

 


HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky, blz. 552-555

© 2008  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag