Duizend lichten aansteken
– een theosofische visie –

Grace F. KnocheDuizend lichten aansteken geeft een heldere kijk op de kernvragen van het menselijk bestaan. Met warmte en begrip schrijft Grace F. Knoche over onderwerpen zoals evolutie, het ontwaken van het denkvermogen, reïncarnatie, dood en ziekte, karma en mededogen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan zowel de waarde als de tekortkomingen van verschillende religieuze en wetenschappelijke opvattingen en programma’s voor zelfontwikkeling.

Dit boek legt de nadruk op de praktische toepassing van de theosofische filosofie in ons dagelijks leven en keert steeds terug naar de basisgedachte van universele broederschap:

Iedere persoon die werkelijk voelt dat ieder ander individu niet alleen zijn broeder is, maar werkelijk hemzelf, voegt zijn aandeel aan spirituele kracht toe aan de morele invloed van het broederschapsideaal. We zijn niet gescheiden – we zijn één levensgolf, één menselijke familie.
    – blz. 207

14 x 21 cm, 256 blz.
1ste druk 2002
isbn 9789070328610
paperback € 15,00

Bestel bij bol.com

Volledige tekst in HTML

E-boek 2010 PDF (1,4 MB)

Luisterboek

Boekbespreking

vertaling van:
To Light a Thousand Lamps
A Theosophic Vision

Dit boek wordt gebruikt bij:
Theosofische cursus 2a

 

Andere boeken van Grace F. Knoche:

 

Meer informatie over Grace F. Knoche

 


Natuurlijk is het aannemen van het beginsel van universele broederschap relatief gemakkelijk vergeleken met het in de praktijk brengen ervan. Wij hebben allemaal soms moeite om in harmonie met onszelf te leven, laat staan met anderen. Misschien zou een eerste stap kunnen zijn om onszelf te accepteren, om vriendschap te sluiten met onze hele natuur, en te erkennen dat wanneer we dat doen, we onze lagere neigingen accepteren en ook onze hogere potentiële vermogens. Door dit accepteren gaan we automatisch ook anderen accepteren, hun zwakheden en ook hun grootsheid. Dit is broederschap in actie, want het verdrijft die subtiele blokkades die ons ervan weerhouden te voelen dat we allen eenheden zijn die behoren tot één menselijke levensgolf.      – blz. 11-2


 

Theosophical University Press Agency (TUPA)
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag, 070-3231776