De esoterische traditie
G. de Purucker

 

De basisgedachten in De geheime leer van Blavatsky omvatten de beginselen van een wijsheid die veel ouder is dan de Veda’s van India, de oudste geschriften ter wereld. Deze wijsheid wordt hier door de schrijver uiteengezet. De grote vooruitgang in het wetenschappelijke en religieuze denken over de mens en het heelal sinds de tijd van Blavatsky vormt de achtergrond voor de toelichting in dit boek. Symboliek en mystiek, de mysteriën van de innerlijke samenstelling van de mens, esoterische scholen, grote zieners en wijzen, de relatie tussen wetenschap en esoterie komen aan bod. Tevens wordt uitgebreid besproken hoe het reïncarnatieproces in zijn werk gaat.

15 x 23 cm, 754 blz.
1ste druk 2001
isbn 9789070328559
gebonden € 36,00

Bestel bij bol.com

Volledige tekst in HTML

E-boek 2010 PDF (8 MB)

verkorte vertaling van:
The Esoteric Tradition

Dit boek wordt gebruikt bij:
Theosofische cursus 3a

 

Andere boeken van G. de Purucker:

 

Meer informatie over G. de Purucker:

 


 

Theosophical University Press Agency (TUPA)
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag, 070-3231776