Theosophical University Press Agency

De geheime leer

De synthese van wetenschap, religie en filosofie

H.P. Blavatsky

Meer dan een eeuw is verstreken sinds in 1888 het eerste exemplaar van The Secret Doctrine van de pers kwam. Nog steeds, na vele herdrukken en vertalingen, is dit boek de meest uitgebreide bron van informatie over de esoterische wijsheid en geeft het een indrukwekkend overzicht van de eeuwige beginselen van de esoterische geheime leer die ontelbare millennia door de broederschap van adepten zijn doorgegeven.

Het ontstaan van de kosmos en van de mens wordt besproken waarbij ervan wordt uitgegaan dat deze niet berusten op toeval. De universele ideeën uit de oudheid over karma, reïncarnatie, het heelal als een levend organisme, goden en krachten, bewustzijn en materie, krijgen ruime aandacht. Wetenschappelijke theorieën worden belicht en de betekenis van mythen, symbolen en allegorieën wordt verklaard. Hiermee krijgt de lezer een waardevolle sleutel in handen om de heilige geschriften van alle volkeren in de wereld beter te begrijpen.

16 x 23 cm, 1725 blz., 2 delen
3de druk 2008
isbn 9789070328214
gebonden € 47,50

Bestel bij bol.com

Volledige tekst in HTML

Vertaling van: The Secret Doctrine

Secret Doctrine Index (Engelstalig)

John P. Van Mater (samensteller)

Deze index is veel uitgebreider dan de index achterin De geheime leer, zodat men naar meer onderwerpen kan zoeken. De index beslaat ruim 400 bladzijden en is een boekwerk op zich. De Secret Doctrine Index kan ook bij de Nederlandstalige Geheime leer worden gebruikt, want daarin staan de paginanummers van het Engelse origineel in de kantlijn vermeld.

Onmisbaar voor iedereen die een diepgaande studie van HPB’s meesterwerk wil maken.

16 x 23 cm, 441 blz.
isbn 9781557000040 paperback € 17,00
isbn 9781557000033 gebonden € 25,00

Andere boeken geschreven door H.P. Blavatsky

Boeken en informatie over H.P. Blavatsky

Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag, 070-3231776