Breng uw eigen verlossing tot stand

 

De leer van de grote wijzen en zieners van alle tijden is: breng uw eigen verlossing tot stand. Oefen de innerlijke vermogens die u zijn gegeven. Betekent het feit dat we in verwarring verkeren en vaak door gewetensvragen worden gekweld dat we zonder leiding zijn achtergelaten? Is dat niet juist een aansporing van de natuur onze latente vermogens te gebruiken? Door het gebruik van het vermogen om te oordelen en te onderscheiden wordt het sterker. Als we ons eigen goddelijke recht om geestelijk en verstandelijk te oordelen niet uitoefenen, worden we hoe langer hoe zwakker. Doen we dat wel, dan ontwikkelen we ons en brengen we de innerlijke, goddelijke krachten meer en meer tot ontplooiing.
    Denk aan de grote, de schitterende voorbeelden van menselijke spiritualiteit en genialiteit die de ruggengraat van de geschiedenis van de mensheid vormen. Die zijn inderdaad schitterend en voor ons een aanmoediging, want ze tonen ons dat wat anderen hebben bereikt, wij ook kunnen bereiken. Ze zijn de wegwijzers langs het mystieke pad dat naar de bergen van de geest leidt. Maar we moeten dat pad zelf betreden en we moeten zelf ons oordeel vormen en ons eraan houden. Dat maakt het zo bijzonder mooi.
    Zoals men zaait zal men oogsten – niet iets anders dan wat men heeft gezaaid. Denk eens na over wat dat wil zeggen. Als de mens daarvan overtuigd raakt, zal zijn oordeel dieper worden; hij maakt dan geen overhaaste gevolgtrekkingen en leunt niet passief op een ander, waardoor zijn eigen oordeelskracht verzwakt omdat er geen beroep op wordt gedaan. Hij aanvaardt de prachtige voorbeelden uit de geschiedenis van de mensheid als een aanmoediging. ‘Wat hij als mensenzoon heeft gedaan, kan ik ook als ik dezelfde krachten in mij gebruik die dat grote voorbeeld uit de geschiedenis van de mensheid gebruikte.’ Hun leven is een blijvend voorbeeld voor ons. Maar we moeten zelf groeien en door onze vermogens te gebruiken groeien we ook; elk gebruik ervan scherpt het onderscheidingsvermogen, maakt ons oordeel juister en het licht helderder. Als dan de beproeving komt, weten we welke weg we moeten gaan.


Wind van de geest, blz. 78-9

© 2001 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag