Overwin met mildheid en vriendelijkheid

 

Ik heb nooit ervan gehouden afgodsbeelden te slopen, want ik geloof in het goddelijke instinct van het menselijk hart dat die afgodsbeelden eens in het verleden deed ontstaan als werken van liefde en begrip. Wij zijn het die niet begrijpen wat ze voorstellen en betekenen. Wij zijn het die het spoor bijster zijn en niet de Groten die deze werken, die eeuwenlang aan miljoenen troost hebben gegeven, in een ver verleden tot stand hebben gebracht; ik houd er niet van afgodsbeelden te slopen en idealen in het hart van de mens te verbrijzelen. Het is veel beter kennis te brengen, dingen duidelijk te maken, met mildheid en vriendelijkheid de mensen voor zich te winnen: ‘Onderzoek dit grondig, beste vriend, hier is iets waarvan ik heb ontdekt dat het bijzonder mooi en goed is. Probeer het zelf. Onderzoek het zo nauwkeurig mogelijk en als u ziet dat het goed is, kom dan en help mee anderen te geven wat u en ik hebben ontdekt.’
    Afgodsbeelden vernielen is gemakkelijk en is volgens mij te lang gebeurd, langer dan de geschiedenis van de mensheid daaraan toekent. Natuurlijk, men kan zeggen dat een afgodsbeeld een juweel bevat en dat om dat te vinden het in ieder geval nodig is het afgodsbeeld te vernietigen. Maar er zijn andere manieren. Als dat afgodsbeeld een edelsteen bevat, is die door zeer wijze mensen erin geplaatst, en er is een manier om dat juweel te vinden zonder het afgodsbeeld kapot te maken, dat daarna als onbruikbaar wordt afgedankt.
    Wat zijn die afgodsbeelden? Ik bedoel niet alleen die van brons, steen of hout. Ik bedoel afgodsbeelden in het algemeen, die mensen aanbidden en die ze in hoofd en hart meedragen. Ziet u niet dat men soms door een overdreven beeldenstorm de mensen innerlijk achterop brengt, ze ontmoedigt, van het pad afbrengt? Het is gemakkelijk een beeldenstormer te zijn. Het is gemakkelijk te vernielen en stuk te maken; het is gemakkelijk dingen omver te werpen – en vaak is het dan ook een populaire bezigheid. Maar voor rechtgeaarde mensen is er wel belangrijker werk dan dat.


Wind van de geest, blz. 307

© 2001 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag