Boekbespreking: Theosophy in the Nineteenth Century
David Pratt

 

Theosophy in the Nineteenth Century, An Annotated Bibliography, Michael Gomes, deel 15. Religious Information Systems, Garland Publishing, Inc., New York en Londen, 1994; isbn 0-8240-8094-7, 588 blz., gebonden.

 

Dit deel, het resultaat van 25 jaar werk, geeft een overzicht van meer dan tweeduizend boeken, brochures, tijdschriften en artikelen – de meeste in het Engels – over theosofie, de Theosophical Society en vooraanstaande theosofen uit de 19de eeuw. Er zijn nog meer delen gepland die handelen over theosofie in de 20ste eeuw.

Na een historische inleiding is de stof verdeeld in hoofdstukken die alle beginnen met een overzicht van de auteur. De hoofdstukken omvatten geschiedkundige verslagen en biografieën; achtergrondwerken (waaronder de honderd belangrijkste werken die in Isis ontsluierd en De geheime leer worden geciteerd); boeken van H.P. Blavatsky; boeken over H.P. Blavatsky; de Mahatma brieven en A.P Sinnett; andere boeken door theosofen uit de negentiende eeuw; cruciale problemen (betreffende de voornaamste controversen tijdens de levensloop van Blavatsky, voorts de ‘zaak Judge’ en de splitsing van de Theosophical Society); en theosofische tijdschriften. De meeste titels in ieder hoofdstuk worden gevolgd door een korte (en meestal redelijk objectieve) beschrijving van de inhoud. Aan het eind volgt een index van auteurs.

Deze bibliografie zal buitengewoon waardevol blijken voor iedreen die belangstelling heeft voor de studie en het onderzoek van de geschiedenis van de theosofische beweging.

 

 
Andere artikelen over theosofie, het Theosofisch Genootschap, theosofen
 

Uit het tijdschrift Sunrise jan/feb 1995

© 1995 Theosophical University Press Agency