Het Theosofisch Genootschap

Wat zijn gedachten?*

*‘Question 279, What finally becomes of thoughts, both good and bad, sent out by human beings?’, The Theosophical Forum, februari 1894; W.Q. Judge, Echoes of the Orient, TUP, 2009, 2:346-7.


Vraag: Wat gebeurt er uiteindelijk met gedachten, zowel goede als slechte, die door mensen worden uitgezonden?

WQJ: Er is gezegd dat ‘gedachten dingen zijn’, een bewering waar ik het helemaal mee eens ben; en ik ben er ook van overtuigd dat de tijd niet ver weg is waarop hun stoffelijke bestaan door de wetenschap beter zal worden beseft en begrepen dan op dit moment.

Een gedachte impliceert veel meer dan louter uitgeoefende kracht. Als er kracht wordt uitgeoefend, dan moet er iets zijn dat die kracht uitoefent. Wat is dit, en wat is het effect daarvan? We weten dat er tijdens het denken een verstoring of desintegratie van de grijze hersenmassa plaatsvindt. Maar we moeten daaraan toevoegen dat er tegelijkertijd een fysiologische verstoring, verandering of wijziging in het hele gestel plaatsvindt. Bijvoorbeeld een gedachte van schaamte, mislukking of straf kan in het hele lichaam een blos of een koude rilling teweegbrengen; de gedachte zojuist aan een groot gevaar ontsnapt te zijn heeft mannen duizelig gemaakt en vrouwen doen flauwvallen. Heeft dit niets te betekenen? . . .

Helderzienden zeggen dat elke gedachte in de innerlijke waarneming een flits of objectief beeld creëert, en uit alle experimenten met hypnose blijkt dat elke gedachte een duidelijk beeld maakt. Elke goede ziener zal dit uit persoonlijke ervaring bevestigen. Het astrale licht is een bewaarder van deze beelden, vergelijkbaar met een fotografische plaat, en omdat er van elke gedachte een beeld wordt bewaard, kan men wat er is gedaan of wordt gedaan feilloos te weten komen. Daarom kunnen gedachten – die misschien vluchtig zijn voor de denker, maar dat in feite niet zijn – blijven bestaan als zaden voor goed of kwaad in de hele mensheid.

Sterker nog, elke gedachte laat een zaadje achter in het denken of het manas van de denker, hoe vluchtig de gedachte ook was. Al deze kleine zaadjes bij elkaar zullen een groter zaadje voor het denken gaan vormen, en zo vormen ze iemand met een bepaald karakter. Gedachten zijn dus heel belangrijk, want zoals de Boeddha zei, bestaan wij uit gedachten en zijn we opgebouwd uit gedachten; zoals we denken, zo handelen we en zullen we handelen, en zoals we handelen en denken zo zullen we lijden of ons verheugen, en de hele wereld met ons.

William Quan Judge


Uit Impuls (Nieuwsbrief voor leden van het Theosofisch Genootschap), april 2024, nr. 95.

© 2024 Theosophical University Press Agency