Impuls online

Impuls is de nieuwsbrief voor leden van het Theosofisch Genootschap. Enkele artikelen eruit zijn hier gepubliceerd op internet.

Het materiaal waarop copyright bestaat, mag kosteloos worden gedownload om het off-line te bekijken, maar mag in geen enkele vorm of op geen enkele manier – elektronisch, mechanisch, of door middel van fotokopieën, of opnames, of op een andere manier – voor commerciële of andere doeleinden worden gereproduceerd, zonder eerst toestemming aan Theosophical University Press Agency te vragen.

 
Artikelen op naam van de schrijver:
   
  Belderis, Ina
 
De geheime leer en haar bronnen (jun 2016)
  Belderis, Jim
 
Scheppingsverhalen in De geheime leer (jun 2017)
Wie is oud, wie is jong? (sep 2017)
  Blavatsky, H.P.
 
De Geheime Leer: Uittreksel uit de samenvatting in deel 1 (blz. 306-10) (sep 2016)
Hypnose en haar gevaren (jun 2017)
Verkeerde opvattingen over De geheime leer (sep 2014)
  Boer, Margreet de
 
Het Mouseion: de oorsprong van het verlangen naar kennis is heimwee (jun 2010)
  Bosma, Jelle
 
Mededogen en wijsheid, twee zijden van dezelfde munt (mrt 2017)
  Bowen, kapitein P.G.B.
 
Amazwi Wo Mamdala, De Woorden van de Oude (dec 2009)
De Berbers (dec 2009)
  Brakel, J.P.
 
Ontmoeting met ‘Uncle Christos’ (sep 2013)
  Clair, John St.
 
De oude wijsheid van de Maori’s (mrt 2010)
  Coker, Nancy
 
De kracht van vriendelijkheid (sep 2019)
  Conger, Arthur L. Conger
 
Het avontuur van broederschap (jun 2015)
Eenheid (dec 1998)
  Donant, Alan
 
Euthanasie (sep 1997)
  Edge, Henry T.
 
De mythe van Prometheus (sep 2011)
Werkelijke religie (sep 2013)
  Ek, Marianne E.
 
Handelen door niet te handelen (jun 2018)
  Franklin, P.
 
Het verhaal van de drie ringen (mrt 2014)
  Hendriks, Michel
 
Het einde van het materialisme (dec 2012)
  Hoekstra, Jikke
 
Toon je ware karakter! Een schets van onze werkelijke aard (mrt 2011)
  Houthuijzen, Rita
 
Alchemie – een bron van wijsheid voor het dagelijks leven (sep 2009)
Het innerlijk pad heeft vele zijwegen (jun 2012)
Lentenachtevening en inwijding (mrt 2019)
‘Niets in overvloed’ (Orakel van Delphi) (mrt 2015)
Orgaandonatie, euthanasie, zelfmoord, abortus (mrt 2018)
Reïncarnatie – een logische gedachte? (jun 2014)
Het universum is in essentie een geestelijk wezen (mrt 2013)
Waar je tegen strijdt, blijft bestaan (sep 2014)
  Impuls, redactie
 
Boekbespreking: H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen (deel 3)
  Jansma, Rudi
 

De Anugita (mrt 2004)
Kenneth Morris (dec 1998)
Yas (sep 2016)

  Judge, William Quan
 
Brief van W.Q. Judge [aan W.S. Wing] (Practical Occultism, blz. 111)
Hypnose en haar gevaren (jun 2017)
Praktische theosofie [Brief van W.Q. Judge aan A.W. Barnard (Practical Occultism), blz. 54-5]
Uit een brief in ‘The Internationalist’, oktober 1897
  Kersten, Eric
 
Eén zijn met heel je hart: levenslessen van Etty Hillesum (dec 2016)
De kracht van liefde (mrt 2019)
Transplantatie – een brede verkenning (dec 2014)
  Knoche, Grace F.
 
De basis van esoterie (dec 2013)
Is het leven rechtvaardig? (sep 2018)
Om de hoek kijken (mrt 2013)
Onze richtlijnen: Een studie van de evolutie van de ‘Doelstellingen van de T.S.’ van 1875 tot 1891 (mrt 2001)
Het oorspronkelijke programma (sep 2002)
Publicatie van de KTMG-verslagen (dec 2005)
Long, James A.
 
Een beeld is duizend woorden waard (jun 2013)
Pinksteren (jun 2000)
  Mavalankar, Damodar K.
 
Contemplatie (sep 2005)
Werkelijke kennis (dec 2013)
  McCarroll, Tolbert
 
Seizoenen van het leven (citaat) (mrt 2019)
  Meester van wijsheid
 
Enkele woorden over het dagelijkse leven (jun 2006)
  Morris, Kenneth
 
Herberg De Witte Vogel – een Chinees verhaal (jun 2011)
  Murphy, Harry B. en Bendroth, Karl
 
Upaya kausalya: de leer van de geschikte middelen (mrt 2016)
Pratt, David
 
Het Boek van Dzyan (mrt 1999)
Boekbespreking: De biologie van de overtuiging: Hoe je gedachten je leven bepalen (mrt 2010)
Damodar K. Mavalankar – theosofische pionier (jun 2002)
Evolutie in de vierde ronde (sep 2012)
Kerngedachten van de theosofie (mrt 2016)
De mahatma’s over geest, stof, God (mrt 2014)
Mars: onze slapende buur (sep 1997, herziene versie aug 2008)
Oerknal, zwarte gaten en gezond verstand (sep 2003)
Onderzoek naar reïncarnatie (jun 1998)
Reïncarnatie en bevolkingsgroei (mrt 2001)
Stenenregens (dec 2007)
Wie was de echte Jezus? (dec 2008)
Zwarte gaten: een discussie (dec 2004)
  Pruyn, Fred
 
De betekenis van verbeeldingskracht in de ontwikkeling van de mens (jun 2011)
Goddelijke schoonheid in getallen (dec 2007)
  Purucker, G. de
 
De aard van het buddhi-beginsel
Buddhi / Vertaald uit Encyclopedic Theosophical Glossary
Het één worden met de innerlijke god (sep 2002)
Hypnose en haar gevaren (jun 2017)
  Rie, Henk de la
 

Michel de Montaigne – zijn leven en werk (jun 2013)

  Rijken van Olst, Bas
 
Boekbespreking: Handboek hindoeïsme (sep 2012)
Boekbespreking: Jainisme – een introductie (mrt 2005)
Het evangelie van Judas (sep 2007)
Theosoof zijn (dec 2001)
  Spaink, Reinout
 
Boodschap van een meteoriet (mrt 2014)
  Subba Row, T.
 
Levensregels (mrt 2003)
  Thackara, Will
 
Persoonlijke herinneringen aan Grace F. Knoche (sep 2006)
Waar de zoektocht naar rechtvaardigheid toe leidt (sep 2017)
  Tingley, Katherine
 
Dood en wedergeboorte (mrt 2016)
  Tolstoi, Leo
 
De alchemie van de ziel (sep 2005)
  Tyberg, Judith
 
De paramita's (Sanskrit Keys to the Wisdom Religion) (sep 2010)
  Ven, Tine J.W. van der
 
Monumenten en mysteries (sep 2013)
  Vink, Laura
 
December – maand van overpeinzingen (dec 2013)
Een gastheer voor onze levensatomen (sep 2011)
Medewerkers van mededogen (mrt 2016)
  Vonk, Coen
 
Boekbespreking: Baarmoederhalskanker – HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’ (sep 2009)
Boekbespreking: Het denkende lichaam (dec 2013)
Boekbespreking: Lost Technologies of Ancient Egypt (mrt 2012)
Kinderen van de natuur (mrt 2012)
Mystiek uit Irak: oude wijsheid van de nabateeërs [Boekbespreking: The Last Pagans of Iraq: Ibn Wahshiyya and his Nabatean Agriculture] (sep 2010)
  Wright, Leoline L.
 
Buddhi-magie (mrt 2017)
Het levenselixer (jun 2012)
  Yetman, Alice
 
Broederschap (sep 2007)