Het Theosofisch Genootschap

Genezing van de ziel

‘Iedere wijze en ziener heeft ons hetzelfde geleerd: reinig de tempel van de heilige geest, drijf de demonen van de lagere natuur uit. . . .

Disharmonische gedachten vergiftigen niet alleen de lucht, maar ze vergiftigen ook uw bloed, uw lichaam, en ziekte is daarvan het gevolg. Wat zijn disharmonische gedachten? Dat zijn zelfzuchtige gedachten, slechte gedachten, lage gedachten, storende gedachten; ze ontstaan in een hart waarin liefde ontbreekt. Volmaakte liefde in het menselijk hart leidt tot de vorming van een sterk lichaam dat fysiologisch zuiver functioneert, omdat uw innerlijk in psychisch en moreel opzicht zuiver is en harmonisch werkt, want in dat geval functioneren het denken, de ziel, de geest – de ware mens – harmonisch. . . .

Het beste middel om ziekte te voorkomen is een altruïstische ziel die werkt door een onbaatzuchtig gemoed – een onzelfzuchtig hart. Er is niets dat de mens zo vlug ziek maakt als zelfzucht met de daarbij behorende verleidingen en het bezwijken voor die verleidingen. . . .

Wees niet de slaaf van gedachten die als mentale zwervers uw denken doorkruisen. . . . Als uw gedachten als onhandelbare paarden door uw brein jagen, vecht en verspil uw kracht dan niet. Stel u dingen voor die tegengesteld zijn aan wat u verafschuwt. Stel u dingen voor die u innerlijk liefheeft, werkelijk liefheeft in uw hart, en waarvan u weet dat ze helpen. . . . innerlijke visualisatie is het geheim.

Als u zich neerslachtig voelt, als u zich schaamt voor gedachten die in u opkomen, worstel dan niet ermee, bestrijd ze niet, vergeet ze. . . . Als u door lelijke dingen in beslag wordt genomen, stel u dan een beeld van schoonheid voor. . . . Vorm u een beeld van dingen die hoog en edel van aard zijn en visualiseer ze krachtig. Stel u voor dat u succes heeft in goede dingen. Vorm beelden van schoonheid, van innerlijke grootsheid.’

Levensvragen, blz. 43-6


‘Gebruik uw verbeelding! U komt in aanraking met een mystieke wet, wanneer u zich in uw verbeelding grootse dingen voorstelt, want u opent een deur naar nieuwe vermogens in uzelf. Machtige energieën ontwaken, worden tot leven gewekt en versterkt, zowel in u als buiten u. Vorm u een beeld van uw aspiraties. Maak een voorstelling van uw spirituele idealen, een beeld van het spirituele leven zoals u weet dat het is, en draag dat beeld met u mee, dag in dag uit. Koester het als een metgezel. Draag het met u mee bij het ochtend-, middag- en avondmaal, en vóór u het weet is er een nieuw leven geboren. Vóór u het weet is het ideaal werkelijkheid geworden, en hebt u uw plaats ingenomen als een schepper in het grote, goddelijke levensplan.’

Theosofie: Het pad van de Mysticus, blz. 49-50


‘Heel zijn en . . . gezond zijn betekenen hetzelfde; de twee [Engelse] woorden ‘health’ (gezondheid) en ‘wholeness’ (heelheid) komen van dezelfde wortel. . . . Wanneer een mens ‘heel’ of ‘volledig’ is, is hij gezond, is hij genezen; en dit is, meer dan wat ook, het werk van de Theosophical Society: geestelijk, moreel en intellectueel gezien de mensen ‘heel’ of gezond maken, ervoor zorgen dat elk van de zeven beginselen in de constitutie van de mens actief wordt, zodat er een goddelijk vuur door de mens stroomt, door het geestelijke, intellectuele, psychische, astrale en lichamelijke – en wat voor ons mensen het beste van alles is, door het morele, het kind van het geestelijke. Dan zijn we ‘heel’, zijn we gezond, want ons hele wezen is in harmonie.

Het werk van de Theosophical Society is dus het hart en het denken van de mens zo te veranderen dat zijn leven verandert en dus ook het leven van de volkeren op aarde. Wat betekent dit anders dan de ziekte aanpakken bij de wortel, in plaats van het bestrijden van symptomen. De goddelijke wijsheid gaat tot de wortel van de ziekte en snijdt die weg; een succesvol theosoof is niet degene die op de boeiendste manier het meest preekt of praat, maar die zijn theosofie in praktijk brengt. ‘Theosoof is hij die theosofisch handelt.’’

Wind van de geest, blz. 254


‘De term ‘genezer’ werd bij de Ouden algemeen gebruikt voor iemand die zijn medemensen de hoogste zegening van gemoedsrust en harmonie van de ziel brengt. Wanneer deze in het leven en gedurende het hele leven heersen dan brengen ze een goede fysieke gezondheid met zich mee. Volg daarom het voorbeeld van Boeddha en van Jezus, de Christus genoemd. Wees vriendelijk, wees vergevensgezind, oordeel niet over uw medemensen, leer te vergeven, leer lief te hebben, want liefde is harmonie. . . . We zouden stromen van goede wil, van vriendelijke gevoelens, van behulpzaamheid moeten uitzenden, en als we dit een aantal jaren volhouden, zullen we, als we goed kijken, zien dat ons karakter vriendelijker, rijker, milder, liefdevoller wordt, en onze eigen gezondheid zal veel beter zijn.’

Dialogen van G. De Purucker, 1:343-4

Andere artikelen over geneeskunde

Andere artikelen over ziekte


Uit Impuls (Nieuwsbrief voor leden van het Theosofisch Genootschap), juli 2020, nr. 88.

© 2020 Theosophical University Press Agency