Het Theosofisch Genootschap

Een andere kijk op de oorzaken van ziekte

Hieronder volgt een selectie van bronnen die ons een ander perspectief kunnen geven op COVID-19:

  1. H.P. Blavatsky, ‘Het laatste lied van de zwaan’, Lucifer, februari 1890: Over de relatie tussen ozon en griepepidemieën.
  2. H.P. Blavatsky, ‘Sterren en getallen’, H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen, 1:399-408: Over zonnevlekken, planeetconjuncties, getallen en hun verband met epidemieën.
  3. G. de Purucker, ‘De oorzaak van ziekte’, Bron van het occultisme, 2006, blz. 447-54, 731-3.
  4. G. de Purucker, ‘De kiemtheorie van ziekte’: Vertaling van een passage uit de reeks esoterische leringen die – in geredigeerde vorm – in Fountain-Source of Occultism (Bron van het occultisme) werd uitgegeven. Deze passage werd in dat boek niet opgenomen, maar is te vinden in Esoteric Teachings, Point Loma Publications, 1987, 8:62-3.
  5. David Pratt, ‘Ozone, Influenza and the Causes of Disease’, mei 2020: Uitgebreid onderzoeksartikel met o.a. een kritische beschouwing over de huidige medische opvattingen over virussen en een verkenning van andere mogelijke oorzaken van influenza en COVID-19.
  6. Verschillende citaten over genezing van de ziel, dat het eeuwige doel is van de oude wijsheid of theosofie.

– De redactie

Andere artikelen over geneeskunde

Andere artikelen over ziekte


Uit Impuls (Nieuwsbrief voor leden van het Theosofisch Genootschap), juli 2020, nr. 88.

2020 Theosophical University Press Agency