Sunrise-artikelen: op schrijver
   
 
T     U      V     W     X     Y     Z
   
 
 
  Tennaway, E.A.
 
Verborgen parels van het hart (zomer 2007)
  Thackara, W.T.S.
 
Beschermer van het vuur: het verzameld werk van Judge (sep/okt 1996
Boekbespreking: Brieven die me hebben geholpen
(jan/feb 2002)
Cyclische vernieuwing van de theosofische geest (sep/okt 1997)
Essentiële kwesties en onze onvorwaardelijke betrokkenheid (nov/dec 1993)
Evolutie en schepping: Een theosofische synthese (sep/okt, nov/dec 2003, jan/feb 2004)
Geheime evangeliën en verdwenen vormen van het christendom (mei/juni, juli/aug, nov/dec 2004, jan/feb 2005)
Gered door een ‘driedraads touw’ (sep/okt 1989)
Het Gilgamesj-epos: een spirituele biografie (mrt/apr, mei/jun, jul/aug 2000)
De gnosis volgens Plato (jan/feb 1987)
Heilige rivieren (mrt/apr 1995)
Ken uzelf: De mens die evolueert (sep/okt 2004)
Het mysterie en de mysteriescholen (jul/aug 2001)
De mythen van Plato en de mysterie-traditie (mei/jun 1989)
Ons geestelijk tehuis (sep/okt 1990)
Ons verbinden met de ‘gemeenschap van het mysterie’ (sep/okt 1991)
Ouverture en wegbereider (nov/dec 1997)
Schepping, evolutie en de geheime leer (sep/okt 1988)
Serendipiteit (sep/okt 2005)
Socrates: Vroedvrouw voor onze ziel (mrt/apr, mei/jun, jul/aug 1999)
Van onze lezers (mei/jun 1998)
Waar de zoektocht naar rechtvaardigheid toe leidt . . . (nov/dec 1985)
Wedergeboorte van de mysteriën (sep/okt 1998)
W.Q. Judge over karma (mei/jun 1997)
De zomerzonnestilstand (nov/dec 1998)
  Tholen, Wim
 
Als stenen konden spreken (jan/feb 1988)
  Tingley, Katherine
 
Aan de ontwakende vrouw (sep/okt 1998)
De doodstraf
(mrt/apr 2001)
Het geweten van de wereld (jan/feb 1994)
Het koninkrijk der hemelen in ons (mei/jun 1994)
De kracht van verbeelding (nov/dec 1999)
Het licht van het goddelijke (mei/jun 2000)
Je toekomst vormgeven (sep/okt 1998)
De mens – het eeuwige mysterie (mei/jun 1987)
Mijn eerste ontmoeting met H.P. Blavatsky’s leraar (sep/okt 1998)
Mijn eerste ontmoeting met William Quan Judge (sep/okt 1996)
Naar permanente vrede (sep/okt 1998)
Natuur: de machtige moeder (nov/dec 1991)
Een nieuw licht onder alle mensen (sep/okt 1998)
De spiegel van oneindige schoonheid (jul/aug 2002)
De stem van de ziel (nov/dec 1994)
Tegen de doodstraf (sep/okt 1998)
Het verlangen naar vrede onder de volkeren (jul/aug 1986)
Het verwelkomen van onze kinderen (mrt/apr 2003)
  Titchenell, Elsa-Brita
 
Boekbespreking: The Art of Dying (mei/jun 2001)
Boekbespreking: Catching the Light: The Entwined History of Light and Mind (jan/feb 1996)
Boekbespreking: De kracht van liefde en vergeving (jul/aug 2000)
Boekbespreking: The Hero with an African Face: Mythic Wisdom of Traditional Africa (jan/feb 2002)
Bronnen van wijsheid (nov/dec 1988)
Eén kosmische zucht [Boekbespreking: Echoes of the Ancient Skies, E.C. Krupp] (mrt/apr 1985)
Eeuwigdurende inwijding (jan/feb 1983)
‘Geachte heer Judge . . .’ (sep/okt 1996)
Het geheime leven van u en mij (mrt/apr 1990)
De goden zijn wij! (sep/okt 1989)
Grotere dingen dan deze . . . (nov/dec 1998)
De gunstige invloed (sep/okt 1987)
Op kniehoogte van de goden (sep/okt 1985)
Kosmisch karma en de bestemming van de mens (sep/okt 1983)
De lange arm van karma (sep/okt 1991)
Het lot van de mens in de mythologie (sep/okt 2002)
Lees de aanwijzingen als alles tegenzit (jan/feb 2002)
Leven in harmonie met Moeder Aarde [Boekbespreking: Journey to the Ancestral Self, Tamarack Song] (jan/feb 1996)
De levensboom – Yggdrasil [hfst. 2 uit De maskers van Odin] (mei/jun 2005)
Een magische sleutel (sep/okt 2000)
De menselijke kosmos (sep/okt 1984)
Muziek van het leven (sep/okt 1997)
Mysteriën van het denkvermogen en het geheugen (sep/okt 1988)
Mythologie in onze tijd (sep/okt 1999)
Het nieuwe, het oude en het tijdloze / Elsa-Brita Titchenell [Boekbesprekingen: Thursday’s Universe, Marcia Bartusiak; The Pale Fox, Marcel Griaule en Germaine Dieterlen; The Intelligent Universe, Fred Hoyle] (sep/okt 1987)
De onweerstaanbare drang (sep/okt 1995)
De oudste levende taal (mei/jun 1996)
De pijl in het hart (jan/feb 1993)
De slaap, een pseudo-dood (feb 1981)
Slapen: misschien ook dromen (sep/okt 1992)
Tweesprongen (jul/aug 1982)
De verandering die de dood wordt genoemd (jan/feb 1994)
Vergeten wijsheid van Finland (jul/aug 1998)
Voedsel voor de goden (mei/jun 1999)
Het volwassen worden van de mensheid (sep/okt 1993)
De weetgierige geest (sep/okt 2009)
Wij zijn makers van goden (sep/okt 1994)
Zijn we het waard? (winter 2007)
  Titchenell, Kim
 
Een creatief spectrum (sep/okt 1984)
De kring van het bewustzijn (sep/okt 1985)
Shakespeare: een man met muziek in zijn ziel (zomer 2007)
  Toomey, John L.
 
Waarin stellen we ons vertrouwen? (jul/aug 2000)
  Touber, Tijn
 
Het leven gaat door (nov/dec 2006)
  Treat, Robert
 
Vervul de geringste plicht goed (dec 1973)
  Urquhart, A.E.
 
Handelen in niet handelen (jan/feb 1992)
Hart, hoofd en zelf (sep/okt 1983)
Over zijn en worden (jan/feb 1990)
  Vas, Nivard L.
 
Hoe vrij is onze wil? (nov/dec 2004)
  Vaughan, Nicholas
 
Een gevoel van werkelijkheid (sep/okt 2006)
Een herculische taak (sep/okt 2000)
Van onze lezers (nov/dec 2005)
  Veen, Magriet van
 
Bespiegelingen over maya (mei/jun 1992)
  Ven, Tine J.W. van der
 
Monumenten en mysteries (mei 1970)
  Villard, Ray
 
De geboorte van sterren in het adelaarsnest (mrt/apr 1997)
  Vilks, Imants
 
Onze plaats op aarde en in de kosmos (sep/okt 1996)
  Vinck, Christopher de
 
De kracht van de krachteloze: Wat mijn broer me leerde (nov/dec 1989)
  Vinekar, Rithvik S.
 
Van onze lezers (nov/dec 2000)
  Vonk, Coen
 
Etruskische en Pelasgische monumenten in Italië (mrt/apr 2005)
Grottempels van het oude India (nov/dec 2006, winter 2007))
De knopen van het hart losmaken (mei/jun 2003)
De kracht van eenvoud (jul/aug 2000)
Mysteries van het oude Griekenland: Tholoi en grafcirkels, cyclopische muren en piramiden (nov/dec 2005, jan/feb 2006)
Piramiden en tempels in Egypte (nov/dec 2003, jan/feb 2004)
Theosofie bij de Hopi’s (jul/aug 2002)
Vaccinatie: een onderzoek van haar schaduwzijde (herfst 2007)
De wijsheid van liefde (nov/dec 1999)
  Walsh, Andrea
 
De Hartsutra (mei/jun 1997)
  Walter, Jane Bartlett
 
Zo eenvoudig . . . (mrt/apr 2000)
  Wengert, Agnes
 
De dood is een seizoen (mrt/apr 1996)
Geen plaats voor wanhoop (sep/okt 1992)
  Wettermark, Arne
 
Begraven kennis uit het verleden (jul/aug 1994)
  Wiebers, David O.
 
Dieren en de medische wetenschap: een visioen van een nieuw tijdperk (mei/jun 1994)
Maatschappij en dier, herstel van een relatie: de visie van een medicus
(nov/dec 1995)
  Wilder, Don
 
Als een zandkorrel (jan/feb 2005)
  Wilson, Scott
 
Leren van het leven (jul/aug 2001)
  Wolfe, Wynn
 
Adam is volgens mij een atoom (nov/dec 2003)
‘Ah-ha!’ – Het ingeboren vermogen tot leren
(sep/okt 2001)
Boekbespreking: The Hole in the Universe (jul/aug 2002)
Dertig seconden naar een blauwe Boeddha: complementaire kleuren (sep/okt 1997)
De magie van GdeP (sep/okt 2000)
Over kosmische genetica
(mei/jun 2001)
Een speciaal effect van het dopplereffect (jul/aug 1999)
Start de monoloog (sep/okt 2002)
Theofysica: de goddelijke, scheppende krachten van atomen en mensen (mei/jun 2002)
Van onze lezers (jan/feb 2000)
Van onze lezers (mei/jun 2000)
Van onze lezers (nov/dec 2000)
Van onze lezers (nov/dec 2001)
Van onze lezers
(nov/dec 2002)
  Wright, Leoline L.
 
Het levenselixer (The Theosophical Forum, jan 1936)
De sleutel tot spirituele vermogens (sep/okt 2001)
  Yangchareon, Robbie P.
 
De uitdaging om te veranderen (sep/okt 2005)
  Young, Harry
 
De altijd veranderende vervolmaking van het moment van nu (mei/jun 2000)
Een brug tussen de legendarische en feitelijke zondvloed [Boekbespreking: Onderwereld: de mysterieuze wortelen van onze beschaving, Graham Hancock] (sep/okt 2003)
Een gesprek beginnen (nov/dec 2002)
Helden van de mensheid (sep/okt 1999)
Wat in verafgelegen sterren wordt onderwezen (mrt/apr 1999)
Wat weten we en hoe weten we dat? (sep/okt 2006)
Het zich ontvouwende scenario van spraak en taal (mrt/apr, mei/juni 2004)
  Zebrowski, Armin
 
Achter de sluiers van de natuur (jul/aug 2006)
Cyclussen – de eeuwige impuls van de natuur (mrt/apr 2000)
Door de poorten van de dood (jul/aug 2000)
Het Duitse Requiem van Brahms (jan/feb 2003)
Levende theosofie (mrt/apr 2001)
Het overwinnen van onze vrees (jan/feb 1999)
Het Pad – Zelfgeleide evolutie (sep/okt 2005)
Prometheus (winter 2008)
‘Verhef uw hart, getrouwen!’ (sep/okt 2000)
Het zelf zoeken (jan/feb 2002)