Theosophical University Press Agency

Sunrise verscheen van 1951 t/m 2007


De meeste artikelen uit de periode van 1985 t/m 2007 zijn beschikbaar op Sunrise online.


omslag Sunrise lotus

Het tijdschrift bespreekt filosofische en wetenschappelijke thema’s in het licht van de theosofie, en de betekenis die ze kunnen hebben in ons dagelijks leven.

De spirituele beginselen die de kern vormen van de oude universele wijsheid, worden besproken en toegelicht.

Diverse artikelen gaan in op het ontstaan en de samenstelling van de mens en het heelal.

De opvattingen die door medewerkers tot uitdrukking worden gebracht vertegenwoordigen niet noodzakelijk die van het tijdschrift of de redactie.

Hoofdredactie: Randell C. Grubb
red.: Sarah B. Dougherty en William A. Dougherty


Theosophical University Press Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag, 070-3231776