Sunrise-artikelen: op schrijver
   
 
L      M     N
   
 
 
  Lambert, Lyn Fleury
 
De vrede van Christus vinden in de moslimwereld (winter 2007)
  Langford, Mary G.
 
Twee prachtige theosofen uit de 18de eeuw (jul/aug 1997)
  Laudahn, William R.
 
Bespiegelingen over de mysteriën (mei/jun 1986)
  Lear, Norman
 
Geestelijke verbeeldingskracht in een tijd van wetenschap en technologie (jul/aug 1996)
  Leonard, H.P.
 
Die onuitputtelijke energie (sep/okt 1988)
  Leonard, Karen
 
Van onze lezers (herfst 2007)
  Lewis, Ronald
 
De wereld herbouwd (jan/feb 1995)
  Llewellyn, John
 
Groter dan de wereld (jul/aug 2003)
Is alles niet absurd, of Het leven is niet om te lachen – of wel?
(mrt/apr 1998)
  Long, James A.
 

Als de kinderen (jul/aug 2004)
De continuïteit van het goede (nov/dec 1989)
Creatieve kansen (winter 2008)
Er is een getij . . . (mrt/apr 1986)
Het feest van Pasen (mrt/apr 1988)
Een gedachte ter overweging (jul/aug 1987)
Gedachten en hun invloed (jul/aug 1999)
Geven en ontvangen (jul/aug 2000)
Het individu en de wereld (mrt/apr 1999)
Intelligentie en intuïtie (mei/jun 1986)
Investering in kracht (jul/aug 2006)
De kans van deze tijd (mei/jun 2001)
De menselijke mogelijkheden (mei/jun 1985)
Onze grootste uitdaging (jan/feb 2004)
Overpeinzingen in perspectief (jan/feb 1987)
De weg naar vooruitgang (nov/dec 2001)
Winterzonnestilstand, een nieuwe geboorte (jan/feb 1990)
Zomer en Herfst (jul/aug 1988)
Zonsopgang (mrt/apr 2000)

  Lozoff, Bob
 
Heilig Leven, Heilig Handelen (nov/dec 2005)
  Lydeen, Lennart
 
De zonnetempel van Glastonbury (mei/jun 1989)
  Machell, Reginald
 
Geven of verkrijgen? (nov/dec 2000)
De kunst van het geven (mei/jun 1995)
De stilte van de natuur (jul/aug 1997)
  Mahatma K.H. & M.
 
Commentaren van haar leraren [uit De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett ] (nov/dec 1997)
  Maheras, Valia
 
De levende geest van het oude Griekenland – Een briefwisseling (mrt/apr 1997)
  Manas
 
Wat John Muir ons te leren heeft [Boekbespreking: The Pathless Way: John Muir and American Wilderness, Michael P. Cohen] (mei/jun 1987)
  Martin, Mardi
 
De continuïteit van het leven (feb 1981)
  Mater, Ingrid van
 
Aan de zoom van wijsheid (jan/feb 1985)
Een bloem gaat open (sep/okt 2004)
De dood accepteren als deel van het leven (sep/okt 1993)
Het eeuwige lied van de schepping (sep/okt 1997)
De geboorte van de geest (jan/feb 1987)
GdeP zoals ik me hem herinner (sep/okt 2000)
Gedachten over Brieven die me hebben geholpen (sep/okt 1996)
Het gevoel van verwondering (mrt/apr 1987)
Herinneringen uit mijn jeugd (sep/okt 1998)
In het gezicht van de dood (feb 1981)
De ketterij van afgescheidenheid (sep/okt 1987)
Klaar voor alles (jan/feb 1983)
De kracht van gedachten (sep/okt 2002)
De lamp van geestelijk onderscheidingsvermogen (mei/jun 1998)
Het licht van vriendschap en vergevensgezindheid (jan/feb 2003)
De macht van ideeën (mei/jun 1995)
Het mysterie van dood en wedergeboorte (sep/okt 1984)
Naar een ruimere visie (mei/jun 1997)
Een nieuwe kijk op Oud-Noorse mythen [Boekbespreking: De maskers van Odin, Elsa-Brita Titchenell] (mei/juni 2005)
Een nobele filosofie [Boekbespreking: Wind van de geest, G. de Purucker] (mrt/apr 1985)
Onszelf accepteren (jul/aug 1982)
Ons zelfgeschapen lot [Boekbespreking: Human Options, Norman Cousins] (sep/okt 1983)
Onszelf zien als één mensheid (nov/dec 1992)
Het ontwikkelen van de heldenziel (sep/okt 1994)
Onze trouwe metgezel (jan/feb 1988)
Rustig aan (mei/jun 1985)
De tijd en ons menselijk lot (sep/okt 1988)
Waarom ik in reïncarnatie geloof (sep/okt 1985)
Waarom proberen we niet mens te zijn? (jul/aug 1988)
‘Wij zijn de wereld’ (jul/aug 1993)
Zaden van belofte (sep/okt 1989)
Zoek en je zult vinden (sep/okt 1986)
  Mater jr., John van
 
Bewustzijn: de oorzaak van dynamische verandering in de evolutie (sep/okt 1995)
Broederschap: basis van de ethiek (sep/okt 1989)
Cyclussen van ervaring (nov/dec 1987)
Denkvermogen, herinnering en het astrale licht (jul/aug 2004)
Het derde oog en de evolutie van de mens: Een oude aanwijzing voor de spiritualiteit van de mens (jul/aug 2003)
Een episode uit de reis van de ziel (sep/okt 1985)
Kosmische blauwdruk (nov/dec 1988)
De mysteries van Gaia (mei/jun 1988)
Mythen over grote watervloeden in de wereld: Raadsels uit het verleden (mrt/apr 2001)
Onze plaats in de geestelijke ecologie (jul/aug 1998)
Een universele constante (sep/okt 2002)
De wijsheid van Gaia (sep/okt 1993)
  Mater, John P. van
 
Beschaving, geschiedenis, en reïncarnatie (sep/okt 1985)
De broederschap van het leven (sep/okt 1987)
Dichters als leraren (jul/aug 1995)
Erfelijkheid en reïncarnatie (sep/okt 1984)
Evolutie door reïncarnatie (jan/feb 1990)
De evolutie van de mensheid en haar beschavingen (sep/okt 1995)
Geestelijke en stoffelijke wetten van het heelal (sep/okt 2003)
Golven van mensen (sep/okt 1997)
Kinderen van de zon, kroost van de sterren (nov/dec 2002)
Levende boodschappers (mrt/apr 2005)
De mens zoekt naar waarheid (sep/okt 1986)
Occultisme versus paranormale vermogens (sep/okt 1996)
Het ontsluieren van Isis: HPB’s eerste boek (nov/dec 1997)
Onze intelligente vrienden, de planten (sep/okt 1987)
Psychologische aspecten van karma (sep/okt 1983)
Reïncarnatie, de sleutel tot de geschiedenis (sep/okt 1992)
Schatten van de Bibliotheek van Alexandrië (jul/aug 1990)
Van geboorte tot geboorte . . . (feb 1981)
De zes grondstellingen van De geheime leer (mrt/apr 1996)
  Mater, Kirby van
 
Als goden worden (jul/aug 1982)
Boeddhisme – Het pad van mededogen (sep/okt 1986)
Creatief denken (sep/okt 2002)
Discipline gaat vooraf aan de mysteriën (sep/okt 1998)
Helena Petrovna Blavatsky (mei/jun 1991)
H.P. Blavatsky: haar werken en nalatenschap (sep/okt 1984)
Onze verborgen vermogens (sep/okt 1994)
De oude mysteriën (mei/jun 1985)
Een overzicht van de theosofie (mrt/apr 1994)
De rol van theosofie in deze tijd (nov/dec 1998)
William Quan Judge: een biografische schets (sep/okt 1996)
Worden zoals de goden (jul/aug 2001)
  Mavalankar, Damodar K.
 
Contemplatie (The Theosophist, feb. 1884)
  May, Rolf
 
Grootmoeders wijze spreuk (jul/aug 1997)
De praktische kanten van karma (jan/feb 1994)
Wagners Parsifal (mrt/apr en mei/jun 1993)
  Meek, Clifton
 
De acteur en het masker (jul/aug 2004)
  Melbrod, Doreen
 
De ene ware genezer (jan/feb 1998)
Gezondheid en genezing (winter 2008)
Een mentor voor mij (sep/okt 1998)
Ons pad naar het goddelijke (jul/aug 1998)
Van onze lezers (nov/dec 2002)
  Miller, Herbert
 
Het licht van begrip (jan/feb 2001)
  Minot, Hazel
 
Wereldbomen (mei/jun 1998)
  Moffett, Blair A.
 
Het denkvermogen: trickster, herschepper (feb 1980)
De dood en de levensboom (feb 1981)
  Mollenhauer, Bernhard
 
Spinoza en het grensgebied van de wetenschap (mrt/apr 1985)
  Moore Goldsworthy, Nadine
 
Eén mysterieuze levenskracht (jan/feb 1998)
  Morris, Kenneth
 
Herberg De Witte Vogel – een Chinees verhaal (The Theosophical Path, mei 1915)
De jacht in Glyn Cuch (jun/jul 2005)
Keerpunt (jan/feb 2000)
Narcis (jan/feb 2004)
De rozentuin van Merlijn de druïde (mei/jun 1996)
  Morris, Monica
 
Een man in vuur en vlam (sep/okt 2000)
‘Sterk genoeg om het tij te keren’ (sep/okt 1998)
  Muehlhausen, Jeff
 
Van onze lezers (nov/dec 1999)
  Mutwa, Credo
 
Marimba: moeder van de muziek (mrt/apr 1998)
  New-York Daily Tribune
 
Helena Petrovna Blavatsky (jan/feb 1986)