Sunrise-artikelen: op schrijver
   
 
B     C      D
   
 
 
  Amakulo, Igwe C.
 
Het licht op de levensreis (jul/aug 2002)
Licht aan onze schaduwen (jan/feb 1988)
  Armstrong, Thomas
 
De spirituele oorsprong van kinderen (mrt/apr 1985)
  Baboolal, Lal
 
Perspectief van een pendelaar (mrt/apr 1994)
  Baer, Kläre
 
Een tijd van omwenteling (nov/dec 1999)
  Bandyopadhyay, Indrani
 
De Bhagavad-Gita (mei/jun 2005)
  Barker, A. Trevor
 
Een oproep tot handelen (jul/aug 2002)
  Baylis, Walter J.
 
Het wereldrijk mens (mei/jun 2006)
  Beach, Curtis
 
Licht in de schaduw (jan/feb 2001)
Richt uw blik omhoog (jan/feb 2000)
Vele wegen leiden tot God (jul/aug 1985)
  Belderis, Ina
 
Boekbespreking: Liberating the Gospels (jul/aug 1998)
Er is geen medicijn hoger dan de waarheid [Boekbespreking: The Persecution and Trial of Gaston Naessens, Christopher Bird] (mrt/apr 1993)
Gedachten over H.P. Blavatsky (jan/feb 1986)
Jezus: boodschapper van het hart [Boekbespreking: Jesus for the Non-Religious: Recovering the Divine at the Heart of the Human, John Shelby Spong] (winter 2008)
Ketterij door de eeuwen heen (jan/feb 1991)
Licht op Lucifer (mrt/apr 1997)
Een oproep tot broederschap: De ware boodschap van Jezus [Boekbespreking: Rescuing the Bible from Fundamentalism: A Bishop Rethinks the Meaning of Scripture, John Shelby Spong] (jul/aug 1995)
Reïncarnatie en karma (nov/dec 1988)
Theorieën over de afstamming van de mens – een onnatuurlijke selectie (sep/okt 2006)
Toeval of Karma? (sep/okt 1989)
Tussen dood en wedergeboorte (jan/feb 1990)
Wil de echte stamvader van de mens nu opstaan? [Boekbespreking: Forbidden Archeology: The Hidden History of the Human Race, Michael A. Cremo en Richard L. Thompson] (sep/okt 1995)
De zoektocht naar de oorsprong van de mens (sep/okt 2003)
  Belderis, Jim
 
Boekbespreking: When Elephants Weep: The Emotional Lives of Animals (nov/dec 1996)
Boekbespreking: Resurrection: Myth or Reality? (nov/dec 1996)
Cyclussen van mens en kosmos: De ronden en rassen in ons (sep/okt 1995)
David Bohm, mededogen en begrip (jan/feb 1998)
Echte boeken en ware magie (sep/okt 1996)
De geometrie van het denken (mei/jun 1982)
Het hart van de gelovige (mei/jun 1998)
Hoe men het levenswiel spint (sep/okt 1997)
Hoe reageren we op het leven? (sep/okt 1994)
HPB: katalysator voor zelfontdekking (nov/dec 1997)
Kan er nóg een wiel zijn? (jan/feb 1999)
De leraar, de leringen, en de broeders (jul/aug 1982)
De levende geest van het oude Griekenland – Een briefwisseling (mrt/apr 1997)
Levens binnen levens – cyclussen van zelfontdekking (jan/feb 2006)
Ogen om te zien: Werken aan The Secret Doctrine Index (jul/aug 1998)
Het pad van kracht (winter 2007)
Sophia (mei/jun 2006)
Spinoza’s liefde voor God (herfst 2007)
Technische theosofie – zoals die door GdeP werd onderwezen (sep/okt 2000)
Theosofie: traditie, mysterie en dagelijks leven (nov/dec 2005)
Het totaalbeeld (mrt/apr 1990)
Het voorbeeld van een grote ziel (sep/okt 1991)
Wie is oud, wie is jong? (sep/okt 1993)
De wijsheid van leegte (mrt/apr 2000)
Zich terugtrekken in de stilte – slaap en dood (sep/okt 2006)
De ziekte van de menselijke natuur: Een ruimere visie op gezondheid (jan/feb 1995)
  Bellgrove, C.W.F.
 
Kunnen we aan de kring der noodzakelijkheid ontkomen? (sep/okt 1983)
  Bell, V.A.
 
Het zoeken (sep/okt 1984)
  Bentleigh, N.
 
Het noorderlicht (mrt/apr 1985)
  Bergen, Jules van
 
Alle dingen nieuw maken (jul/aug 1994)
Openbaring en de honger naar waarheid (jul/aug 1987)
Overpeinzingen van een toeschouwer (nov/dec 2000)
Partij kiezen (nov/dec 1999)
Van het slechtste het beste maken: Reisverhaal Zillertal (mei/juni 2004)
  Bergström, Rutger
 
Het beroeren van een ziel (jul/aug 2006)
Lente-meditaties (mei/jun 2005)
De oplettende toeschouwer (mrt/apr 1985)
De tuinman en zijn bloemen (jul/aug 1999)
  Blaschke, David
 
Waarneming (sep/okt 1994)
  Blavatsky, H.P.
 
De beelden bij Bamian: hun mysterieuze oorsprong (nov/dec 2001)
Het denkvermogen in de natuur (mei/jun 1987)
Drie grondwaarheden van het Zijn (sep/okt 1984)
Dromen (mei/jun 1998)
Enkele vragen aan ‘Hiraf’ (nov/dec 1997)
Karma en wedergeboorte (sep/okt 1983) [Uit De geheime leer 2:341-5 en 1:713-5]
De moederleer (sep/okt 1999)
Occultisme (jan/feb 1983, mrt/apr 1984)
Het onderzoeken van de vermogens in de mens (sep/okt 2001)
Spirituele vooruitgang (sep/okt 1986)
De vloedgolf (mei/jun 1991)
Wat is theosofie? Wat zijn theosofen? (sep/okt 1991)
  Bonnell, Robert W.
 
Ziekte: een geestelijke, mentale en fysieke ervaring (mrt/apr 1991)
  Borger, Monika
 
Het dagelijks leven – een avontuur (nov/dec 2004)
Onze vrije wil (sep/okt 2001)
  Bosma, Jelle
 
Goddelijke pelgrims (sep/okt 2006)
Mozes en de Exodus: een allegorie (sep/okt 1999)
Van onze lezers (mei/jun 1998)
  Bowen, Captain P.G.B.
 
Wat ik aan een boek te danken heb (sep/okt 2000)
  Bower, Nancy
 
Evenwicht in actie (mrt/apr 1999)
  Brakel, J.P.
 
Occultisme en broederschap (sep/okt 1988)
Ontmoeting met ‘Uncle Christos’ (apr 1974)
  Brandon, Enid
 
Onze innerlijke gids (sep/okt 2001)
  Brandt, Willem
 
‘En de duisternis heeft het niet begrepen’ (winter 2007)
  Brown, Vinson
 
Een Guaymi-lied van de dageraad (nov/dec 1987)
  Burke, Lillian
 
De schoonheid van dharma (nov/dec 1991)
Het wonder van karma (sep/okt 1983)
De zorgzame monnik (mrt/apr 1992)
  Carey, Stefan
 
Lao-Tzu en de taoïstische weg van verdienste (mei/jun 1990)
Het temmen van onze emoties (winter 2008)
De zeven juwelen van wijsheid (jan/feb 2005)
  Chuang Tzu
 
Noch groot, noch klein (jul/aug 1988)
  Clark, Abbot
 
Spiritueel op wacht staan (nov/dec 2003)
  Clark, Madeline
 
De bezeten man (jan/feb 2003)
Brengers van geschenken (mei/jun 1995)
Het jaarlijkse moment van de waarheid (jan/feb 1990)
Keizer Julianus en het neoplatonisme - 1 (mrt/apr 1997)
Keizer Julianus en het neoplatonisme – 2 (mei/jun 1997)
Over spinners en wevers (jul/aug 1987)
Poorten van bewustwording (mei/jun 1985)
Robert Frosts waardevolle stipje (sep/okt 2004)
De theosofie van William Blake (mei/jun 2001)
Het wonder van Pinocchio (mrt/apr 1993)
De wijsheid van John Keats (jul/aug 2001)
  Coblentz, Stanton A.
 
Leven in verandering (jul/aug 1997)
  Coker, Nancy
 
De betekenis van het kruis (mei/jun 1996)
Bewust ouder worden (winter 2007)
Boekbespreking: Het levensraadsel (mrt/apr 1999)
Boekbespreking: Occulte Woordentolk (mrt/apr 1998)
Boekbespreking: Our Religions (nov/dec 1996)
Boekbespreking: Victors All door Nancy Coker (jan/feb 1993)
Een dood om mee te kunnen leven (sep/okt 1994)
‘Het eeuwig vrouwelijke trekt ons altijd aan’ (sep/okt 1999)
Gemeenschap in verscheidenheid – broederschap in de praktijk (mei/jun 1994)
De gemeenschap van religies [Boekbespreking: A SourceBook for the Community of Religions, red. Joel Beversluis] (mrt/apr 1994)
Het goddelijk pad (mei/jun 2003)
De honderd namen van God (sep/okt 1993)
De integratie van wetenschap en religie [Boekbespreking: De integratie van wetenschap en religie, Ken Wilber]
Is karma inefficiënt? (sep/okt 2006)
Kaarsen in de duisternis (jul/aug 2000)
De kracht van vriendelijkheid (winter 2008)
Leraar bij de deur (herfst 2007)
Nabeschouwingen over de storm (mrt/apr 2006)
De Nieuwe Weg (sep/okt 1998)
De oneindige onvolmaaktheid (sep/okt 2003)
Onszelf ter wereld brengen (sep/okt 2001)
Onze voorstelling van Eden: Heilige appels of verboden vruchten? (sep/okt 1995)
Opnieuw, steeds opnieuw geboren worden: reïncarnatie in het christendom (mei/jun 1993)
Tegenstellingen beteugelen (jan/feb 1992)
Het tweede gezicht (nov/dec 1993)
Verzoening en spirituele wedergeboorte (jan/feb 2001)
De volmaakte vrede (sep/okt 1992)
De vuren van het denken aansteken (zomer 2007)
Zegen mij opdat ik dienstbaar zal zijn (jul/aug 1996)
  Coker, J.T.
 
Eén zijn (jan/feb 1995)
De gemeenschap van religies [Boekbespreking: A SourceBook for the Community of Religions, red. Joel Beversluis] (mrt/apr 1994)
Een handvol schoonheid: muziek als voertuig van de geest (jul/aug 1991)
Homeopathie: genezing van het samengestelde wezen (sep/okt 1990)
Kom dicht bij mij in schoonheid – Rumi, Soefi dichter en mysticus [Boekbespreking: Magnificent One: Selected new verses from Divan-i Kebir door Mevlana Jalaluddin Rumi, in het Engels vertaald door Nevit Oguz Ergin] (nov/dec 1994)
Het leven van een genie: H.P. Blavatsky (nov/dec 1990)
Volg je hart: Het verhaal van Layla en Majnun (nov/dec 2000)
  Conger, Arthur L.
 
Het avontuur van broederschap (mrt/apr 1996)
  Coppen, Phillip
 
Precies genoeg vertrouwen (mei/jun 2005)
  Coryn, Herbert
 
De geest van de kunst (mei/jun 1996)
De leraar en de leerling uit de oudheid
(sep/okt 1998)
  Cosser, Michael
 
Het mysteriedrama van Shakespeare (mei/jun 2000)
Het mysterie van het menselijke bewustzijn
(sep/okt 2002)
  Costa, Gabriella
 
De mogelijkheid geven om te lezen (mei/jun 1999)
  Crabbendam, Jean B.
 
Boekbespreking: Kolonel Arthur L. Conger (nov/dec 1999)
Boekbespreking: The Dragon Path: Collected Tales of Kenneth Morris (jan/feb 1996)
Boekbespreking: Enemies of the Enlightenment, Darrin M. McMahon (nov/dec 2004)
Boekbespreking: It’s a Meaningful Life: It just Takes Practice (nov/dec 2001)
Boekbespreking: De kunst van het dromen (mrt/apr 1995)
Boekbespreking: An Open Heart: Practicing Compassion in Everyday Life
(mei/jun 2002)
Boekbespreking: Theosophia: Hidden Dimensions of Christianity (mrt/apr 1995)
De bouwmeester van de Kerk (mrt/apr 1992)
Hoe we onszelf kunnen helpen (sep/okt 2002)
De mensheid bestaat uit mensen (sep/okt 2005)
Onzichtbare atomaire levens (jan/feb 1996)
De talloze facetten van het leven (sep/okt 1996)
Verkenning van het menselijk bewustzijn: Het onderzoek van Raymond A. Moody, Jr. (jan/feb 1993)
De weiden van de geest (jul/aug 2004)
  David, Allen
 
Inspiratie (nov/dec 2006)
  Davidson, Mark
 
Broederschap en de individuele mens (sep/okt 1987)
De geest van chelaschap (sep/okt 1989)
Het ontdekken van de Tao Teh Ching (mrt/apr 1991)
  Davidson, Nhilde
 
Een aanroeping van de ziel (sep/okt 2004)
Blij van hart (sep/okt 1986)
Dood – en eeuwige lente (sep/okt 1989)
Drugs en licht in het hart (sep/okt 1994)
De grondslag van deugdzaamheid (mrt/apr 1996)
Heb uw naaste lief (sep/okt 1999)
Ideeën, idealen en praktische oplossingen (jul/aug 1982)
Iets van waarde (jul/aug 1982)
Karma en het levensspel (sep/okt 1984)
De leegte vullen (jan/feb 1993)
Levensbomen (sep/okt 1995)
Lied van het leven (mei/jun 1987)
Ons menselijk erfdeel (jan/feb 1992)
Opdat wij niet vergeten! (sep/okt 1988)
De reis naar huis (jan/feb 1999)
De seizoenen van ons leven (sep/okt 1997)
Stof tot stof (sep/okt 2002)
De storm trotseren (sep/okt 1992)
Een vriend tot voorbij het graf (sep/okt 1996)
Een wonder van het oude India: Het Mahabharata (jul/aug 1997)
  Davis, Nellie M.
 
Denkgroeven (jan/feb 2005)
Volwassen worden (jan/feb 2003)
Voor het welzijn van alle mensen (jun/jul 2005)
  Dijk, Ad J. van
 
Golven en trillingen: Gedachten over elektromagnetische energieën
  Donant, Alan E.
 
Abortus en het reïncarnerende ego (jan/feb 1990)
Bewustzijn bij nadering van de dood [Boekbespreking: Final Gifts: Understanding the special awareness, needs, & communications of the dying, Maggie Callanan en Patricia Kelley] (sep/okt 1993)
De essentie van religie (jan/feb 1994)
Gedachten uit het voorportaal van de dood (sep/okt 1992)
Geneeskunde voorheen en in de toekomst (sep/okt 1989)
Het éénzijn en de Grote Keten van het Zijn (sep/okt 2004)
Heilige vernietiging (sep/okt 2005)
Hoe komen de gebeurtenissen van het dagelijks leven tot stand? (sep/okt 2002)
Hoe verder? (mrt/apr 1994)
Kerstmis en het wintersolstitium (jan/feb 2001)
De last van het lijden verlichten (mrt/apr 1992)
Pasen, de equinox en inwijding (mrt/apr 2002)
Een spiritueel juweel [Boekbespreking: De Lam rim chen mo, deel 2] (mrt/apr 2006)
De S.R.L.M.A. (sep/okt 1998)
T’ai Chi [Boekbespreking: Embrace Tiger Return to Mountain: The Essence of Tai Ji, Chungliang Al Huang]
Tibetaans-boeddhistische meditatie [Boekbespreking: De Lam rim chen mo, deel 3] (herfst 2007)
Tsong-kha-pa: Wijsheid voor onze tijd [Boekbespreking: De Lam rim chen mo, deel 1] (mrt/apr 2002)
Van hart tot hart: de kracht achter de boodschap van H.P. Blavatsky (sep/okt 1991)
Wetenschap en ethiek (sep/okt 2003)
De zoektocht naar een geestelijk leraar (jan/feb 2003)
  Dougherty, Bill
 
Goden en atomen (sep/okt 2003)
Gouddeeltjes (mrt/apr 2005)
Karma – ons ware zelf (jan/feb 1998)
Ons geestelijk erfdeel (jul/aug 1997)
Onze spirituele oorsprong (winter 2007)
  Dougherty, Jennifer
 

Genoeg van het wegduiken en kleineren (jun/jul 2005)

  Dougherty, Sarah Belle
 
Achter de stof (mei/jun 1986)
Als twee druppels water? (herfst 2007)
Een begrijpend hart (sep/okt 2000)
Bespiegelingen over ‘Een Mondiale Ethiek’ (mrt/apr 1994)
Boekbespreking:  Children’s Dreaming and the Development of Consciousness, David Foulkes (nov/dec 2004)
Boekbespreking:  God heeft een droom: Hoopvolle gedachten voor onze tijd, Desmond Tutu (nov/dec 2004)
Boekbespreking: Helena Blavatsky, bewerkt en ingeleid door Nicholas Goodrick-Clarke (mrt/apr 2005)
Boekbespreking: In the Dark Places of Wisdom (nov/dec 2001)
Boekbespreking: De kracht van het Nu: gids voor spirituele verlichting, Eckhart Tolle (mrt/apr 2004)
Boekbespreking: 1421: Het jaar waarin China de Nieuwe Wereld ontdekte door Gavin Menzies (mrt/apr 2004)
Boekbespreking: The Letters of H.P. Blavatsky: Volume I, 1861-1879 samengesteld door John Algeo (jul/aug 2004)
Boekbespreking: Lost Discoveries: The Ancient Roots of Modern Science door Dick Teresi (jul/aug 2004)
Boekbesprekingen: The Secret Gateway: Modern Theosophy and the Ancient Wisdom Tradition, Edward Abdill; Practicing Peace in Times of War, Pema Chödrön; The Mind has Mountains: Reflections on Society and Psychiatry, door Paul R. McHugh (winter 2007)
Broederschap: grondpatroon van de natuur (sep/okt 1984)
Broederschap in het geding (mrt/apr 2006)
Eensdenkend met God (sep/okt 1986)
Encyclopedisch Theosofisch Woordenboek (mei/jun 1999)
Enkele gedachten over opoffering (nov/dec 1987)
Er zij licht: archeologie en het Oude Testament [Boekbespreking: De bijbel als mythe: opgravingen vertellen een ander verhaal, Israel Finkelstein en Neil Asher Silberman] (jul/aug 2003)
Evolutie en de seksen (sep/okt 1995)
Gedachten over de zon (sep/okt 1997)
Het geestelijke hart van de mensheid (sep/okt 1999)
Geschiedenis in een ander licht (sep/okt 1988)
De gevolgen van de doodstraf (mrt/apr 1990)
Gottfried de Purucker: Een biografische schets (sep/okt 2000)
Gouddeeltjes (mrt/apr 2005)
Het heilige in ons leven (sep/okt 2005)
Henry Steel Olcott (herfst 2007)
Herinneringen aan H.S. Olcott (jul/aug 1997)
Hoe kunnen we helpen? (nov/dec 2002)
Hoe kunnen we iets weten? (sep/okt 2006)
HPB: Een nieuwe biografie [Boekbespreking: HPB: Het bijzondere leven & de invloed van Helena Blavatsky, Sylvia Cranston) (jul/aug 1993)
Kom eens kijken! Theosofisch licht op de qabbalah [Boekbespreking: Theosofie in de Qabbalah, Grace F. Knoche] (winter 2007)
Een levend, bewust heelal (jan/feb 1999)
Licht uit het mystieke westen [Boekbespreking: Reality, Peter Kingsley] (mei/jun 2005)
Medewerker of mededinger? (mei/jun 1988)
Meditaties over eenheid (zomer 2007)
De mensheid en een levende aarde (jul/aug 1988)
Moderne wetenschap, oude wijsheid (sep/okt 2003)
Muziek en de geneeskunsten [Boekbespreking: Music: Physician for Times to Come, red. Don G. Campbell] (sep/okt 1992)
Mysteries van het bewustzijn verkennen (sep/okt 2002)
Mysteries van het prenatale bewustzijn [Boekbespreking: The Secret Life of the Unborn Child, dr. Thomas Verny] (jul/aug 1990)
Naar een ander bewustzijn (nov/dec 1994 en jan/feb 1995)
Nabeschouwingen over de storm (mrt/apr 2006)
‘Niemand een kwaad hart toedragen, maar mild zijn voor iedereen’ [Boekbespreking: The Judge Case: A Conspiracy which Ruined the Theosophical Cause, Ernest E. Pelletier] (jan/feb 2006)
Nieuw licht op de menselijke aard (sep/okt 1994)
Nog steeds aan het dromen . . . (mei/jun 2006)
Het occulte pad (sep/okt 1996)
Het onderzoek van de krachten in de mens (sep/okt 1991)
De oneindigheid in ons (sep/okt 2001)
Ons openstellen voor broederschap (mrt/apr 2003)
Het ontwikkelen van onze verborgen vermogens (sep/okt 2001)
Op weg naar broederschap (mei/juni 2004)
Op zoek naar antwoorden (mrt/apr 2001)
Rechtvaardigheid: de grondtoon van het leven (sep/okt 1993)
Schakels in de Grote Keten van het Zijn (sep/okt 2004)
Het scheppen van onszelf (sep/okt 1983)
Een sleutel tot het oude Griekenland (jan/feb 2001)
De Stichting voor een Vriendelijke Behandeling van Mensen (nov/dec 2005)
Sunrise (winter 2007)
Theosofische Perspectieven (mrt/apr 2002)
Een theosofische visie (mei/jun 2002)
Van ‘mij’ naar ‘wij’ (zomer 2007)
De verantwoordelijkheid van het menszijn (sep/okt 1987)
Voor een beter begrip ... (mrt/apr 2000)
Vormgeven aan de toekomst (nov/dec 1991)
Vroegchristelijke geschiedenis: feit of verzinsel? [Boekbespreking: De mysterieuze Jezus en Jesus and the lost Goddess, Timothy Freke en Peter Gandy] (mei/jun 2003)
Waarom broederschap? (jan/feb 1989)
Wees wat je liefhebt (jul/aug 1998)
Zelfgeleide evolutie (mei/jun 1997)
Zoals een mens denkt: invloeden van de media (sep/okt 1989)
De zoektocht naar waarheid (sep/okt 1999)
  Downey, Tony
 
De vraag is – ‘Waarom?’ (jul/aug 2003)
Winnaars en verliezers (nov/dec 2003)
  Duffie, Elizabeth
 

Stad zonder muren (jun/jul 2005)
Wie zijn de eenzamen? (mei/jun 2006)