Theosophical University Press Agency

pagina achteruit Inhoud deel 1 pagina vooruit

Voorwoord van de vertalers

Deze nieuwe vertaling van The Secret Doctrine is verricht op basis van de oorspronkelijke Engelse uitgave van 1888.

De vertaling uit 1988 is grondig herzien. Daarbij is de Secret Doctrine References uitgebreid geraadpleegd, die in 2013 online is gepubliceerd door Theo­sophical University Press (www.theosociety.org). Op basis daarvan zijn veel bronvermeldingen van citaten toegevoegd en konden onnauwkeurigheden worden verbeterd. Het nalezen van de citaten in de door Blavatsky gebruikte boeken, die meestal volledig online beschikbaar zijn, geeft een beter inzicht in de context zodat veel vertaalpuzzels konden worden opgelost.

Er is tevens gebruikgemaakt van de geredigeerde editie van The Secret Doctrine, uitgegeven door Katherine Tingley (Point Loma, 1925) en de door Boris de Zirkoff geredigeerde editie (Wheaton, 1978).

De schrijfwijze van namen en termen is zoveel mogelijk gemoderniseerd en consistent gemaakt.

In The Secret Doctrine wordt soms onderscheid gemaakt tussen ‘Kosmos’ en ‘Cosmos’. Het laatste duidt vaak het zonnestelsel aan, terwijl ‘Kosmos’ niet alleen wordt gebruikt voor het zonnestelsel maar ook voor de melkweg of het heelal. Liever dan in de Nederlandse tekst de schrijfwijzen met k en c naast elkaar te gebruiken, hebben we gekozen voor ‘Kosmos’ als vertaling van het Engelse Kosmos, en voor ‘kosmos’ (met kleine letter) voor het Engelse Cosmos (en ‘kosmisch’ voor cosmic, enz.).

Er is in deze uitgave geen index opgenomen. De lezer kan gebruikmaken van de gratis online versie van het boek om op onderwerp te zoeken.

Een uitgebreide Engelstalige index (ruim 400 blz.) is de Secret Doctrine Index, uitgegeven door Theosophical University Press. Deze kan ook bij deze Nederlandse vertaling worden gebruikt, want de bladzijden tussen haakjes in de marge verwijzen naar de Engelse uitgave.

Den Haag, najaar 2019


De geheime leer, 1:vi
isbn 9789491433238, gebonden, 4de herziene druk 2019, bestel boek

© 2019 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag