Theosophical University Press Agency

pagina achteruit Inhoud deel 1 pagina vooruit Inhoud deel 2

Opdracht v

Voorwoord van de vertalers vi

Voorwoord van de schrijfster vii

Inhoud ix

Inleiding 1

De noodzaak van een boek als dit 3
De hoge ouderdom van documenten en manuscripten 7
Het doel van dit boek 23

Proloog 31

Bladzijden uit een prehistorisch tijdperk 31

Het oudste manuscript in de wereld en zijn symboliek 31
Het ene leven, actief en passief 33
De geheime leer – pantheïsme – atheïsme 36
‘Ruimte’ in alle religies en in het occultisme 39
Zeven kosmische elementen – zeven rassen van de mensheid 42
De drie grondstellingen van de geheime leer 43
Beschrijving van de stanza’s uit het Boek van Dzyan 50

Opmerking 52

Afdeling 1
Kosmische evolutie
Vertaling van zeven stanza’s met toelichtingen uit het geheime Boek van Dzyan

[2 inleidende citaten] 56

Zeven stanza’s uit het Boek van Dzyan 57

Toelichtingen op de zeven stanza’s 65

Stanza 1. De nacht van het heelal 65

De zeven eeuwigheden 65
‘Tijd’ 66
Het universele denkvermogen en de dhyani-chohans 68
Nidana en maya: de oorzaken van ellende 69
De grote adem 73
Zijn en niet-zijn 75
Het oog van de dangma 76
Alaya, de universele ziel 80

Stanza 2. Het denkbeeld differentiatie 84

Het absolute kent zichzelf niet 87
De levenskiem bestond nog niet 88
Het heelal lag nog verborgen in het goddelijk denken 92

Stanza 3. Het ontwaken van de kosmos 93

De grote trilling 93
De symbolen van de natuur 96
De macht van getallen 97
De logoi en de draak 103
Het astrale licht 106
De eerste uitstralingen uit de eenheid 109
Het web van het zijn 113
Bewuste elektriciteit: fohat 116

Stanza 4. De zevenvoudige hiërarchieën 117

De zonen van het vuur 117
Het voertuig van het heelal – de dhyani-chohans 119
Het leger van de stem 123
Spraak en verstand 125
Het achttal en het zevental 130
De ‘sterrenzonen van het licht’ 134

Stanza 5. Fohat: het kind van de zevenvoudige hiërarchieën 137

De vurige wervelwind en de oorspronkelijke zeven 137
Ze brengen fohat voort 139
Het onderlinge verband tussen de ‘goden’ 143
Evolutie van de ‘beginselen’ van de natuur 149
Het mysterie van het vuur 151
Het geheim van de elementen 154
Het vierkant van de tabernakel 156
De planeetgeesten en de lipika’s 158
De ring ‘verder niet’ 159
Het siderische levensboek 161
De pelgrimstocht van de ziel en haar ‘rust’ 164

Stanza 6. Onze wereld, haar groei en ontwikkeling 166

De logos 166
Het mysterie van de vrouwelijke logos 167
De zeven laya-centra 168
De ‘elementaire kiemen’ 169
De evolutie van de elementen 170
De bouw van werelden 174
Een neutrale kern 177
‘Dode’ planeten – de maan 178

Enkele vroegere theosofische misvattingen over planeten, ronden, en de mens 182

De planetaire indelingen en de beginselen van de mens 183
De maan 185

Zevenvoudige indeling volgens verschillende Indiase stelsels 187

Transmigraties van het ego 189
De zevenvoudige keten 191
De relatie van de andere planeten tot de aarde 193

Aanvullende feiten en uitleg over de bollen en monaden 199

De maanketen en de aardketen 201
De aarde, het kind van de maan 202
Classificatie van de monaden 203
Definitie van de monade 206
De maanmonaden – de pitri’s 208
Een drievoudige evolutie in de natuur 210

Stanza 6 – vervolg 220

‘Schepping’ in de vierde ronde 220
De ‘vloek’, ‘zonde’, en ‘oorlog’ 222
De strijd om het bestaan en de geboorte van werelden 230
De adepten en het heilige eiland 237

Stanza 7. De voorouders van de mens op aarde 241

Indeling van de hiërarchieën 241
De onderlinge betrekking tussen de wezens 252
Wat incarneert in de dierlijke mens 261
Het vormen van de mens: de denker 265
Occulte en kabbalistische pneumatologie 270
Akasa en ether 284
De onzichtbare ‘levens’ 288
Occulte organische scheikunde en bacteriologie 289
De wachter en zijn schaduw 291
De aarde bevolkt door de schaduwen van de goden 293

Samenvatting 296

De kern van de geheime leer 299
Hermes in een christelijk kleed 312
Enkele occulte aforismen 315
De zeven krachten in de natuur 319

Afdeling 2
De ontwikkeling van de symboliek in bij benadering chronologische volgorde

1. Symboliek en ideografie 329

Het verschil tussen embleem en symbool 332
Het magische vermogen van geluid 334
Mysterietaal 336

2. De mysterietaal en haar sleutels 337

De vele religies van Egypte 338
De joden en hun stelsel 340
Mozes ontleend aan Sargon 348
Gelijkheid van oude symbolen 352

3. Oorspronkelijke substantie en het goddelijk denken 355

Het goddelijk denken of as-achtige stof? 356
Ether en intelligentie 361
De zeven prakriti’s 366
Het mystieke vuur 370
Eén boom van kennis 373

4. Chaos – theos – kosmos 373

Het verenigen van chaos en geest 375
De geboorte van het verstand 378

5. Over de verborgen godheid en haar symbolen 381

De gnostische opvatting 383
Punten van overeenkomst tussen goden in verschillende landen 388

6. Het wereld-ei 392

De ei-geboren logoi 397
De gevleugelde bol 399

7. De dagen en nachten van Brahma 402

Menselijke goden en goddelijke mensen 404
De wedergeboorte van goden 407
De profetie uit de Purana’s 412

8. De lotus als universeel symbool 414

Exoterisch en esoterisch 417
De zuiverheid van het vroege fallisme 419
De Egyptische lotus 421

9. De maan, Deus Lunus, Phoebe 422

Een blik op de maanmythe 424
Een sleutel tot de betekenis van de maan 426
Kopieën en originelen 430
De maan tweeslachtig 434

10. Verering van bomen, slangen, en krokodillen 442

Ontaarding van het symbool 443
De zevenkoppige draken 446
Draak en krokodil 448

11. Daemon est deus inversus 450

Dood is leven 453
De val van de engelen 458
Overeenkomstige legenden 461

12. De theogonie van de scheppende goden 465

Het punt binnen de cirkel 467
De logos of het woord 470
De scheppingsfactoren 474
Hiërarchieën stemmen in alle religies overeen 479
Het verschil tussen het Indo-Europese en het Semitische stelsel 487

13. De zeven scheppingen 488

De versies van de gnostici en van de hindoes 492
De zeven ‘scheppingen’ van de Purana’s 494

14. De vier elementen 504

De ‘goden’ en de ‘elementen’ 507
De taal van de elementen 509
Heidense en christelijke verering van de elementen 512

15. Over Kuan-shih-yin en Kuan-yin 515

Kuan-shih-yin en het fallisme 517
De werkelijke betekenis 518

Afdeling 3
Appendices
Een vergelijking tussen de wetenschap en de geheime leer

1. Redenen voor het opnemen van deze appendices 523

Occultisme tegenover materialisme 526
De sabbat van de mysticus 528

2. Natuurkundigen spelen nu blindemannetje 528

3. ‘An lumen sit corpus, nec non?’ 530

De hypothetische ether 533
Wetenschappelijke theorieën over zijn samenstelling 537

4. Is de zwaartekracht een wet? 538

Intelligenties of blinde krachten? 542
De oorzaak van aantrekking 547

5. De rotatietheorieën in de wetenschap 549

Tegenstrijdige hypothesen 552
Meer hypothesen 556

6. De maskers van de wetenschap 557

Wat zijn de ‘krachten’? 559
De opvatting van de occultisten 561
Wetenschappelijke en occulte theorieën over warmte 567
De atomen van de wetenschap 571

7. Een aanval door een wetenschapper op de krachttheorie van de wetenschap 577

Ether en atomen 581

8. Levenskracht of zwaartekracht? 583

Dr. Richardson over zenuw-ether 586
De zintuigen en hun werking 590
Te veel ‘leven’ kan doden 594

9. De zonnetheorie 596

Het oorspronkelijke element 599
Elementen en meta-elementen 602
De boom van het leven en het zijn 606
Prof. Crookes over de elementen 609

10. De kracht van de toekomst 611

Keeley, een onbewuste occultist 615
Interetherische golven 620
De geheimen van geluid en geur 624

11. Over elementen en atomen 626

Metafysische scheikunde 629
Wat zijn de zeven planeten? 635
De cyclische val van de goden 638

12. Oude gedachten in een modern kleed 639

De almachtige eenheid 644
De ‘zevende’ in de scheikunde 647

13. Wetenschappelijke en esoterische bewijzen voor, en bezwaren tegen, de moderne neveltheorie 650

Krachten zijn emanaties 654
Wat zijn nevelvlekken? 659

14. Krachten – bewegingsvormen of intelligenties? 665

Het levensbeginsel 668
Occulte en fysieke wetenschap 669

15. Goden, monaden, en atomen 675

De goden van de Ouden – de monaden 679
De monade en de duade 684
Het ontstaan van de elementen 688
Hermes en Huxley 693
De leer van Leibniz 695
De monaden volgens het occultisme 701

16. Cyclische evolutie en karma 703

Karmische cyclussen en universele ethiek 707
Lot en karma 709
Karma-Nemesis 713

17. De dierenriem en zijn ouderdom 718

De joodse aartsvaders en de tekens van de dierenriem 723
Cyclussen van de dierenriem 728
De astronomie van de hindoes 734

18. Samenvatting van de wederzijdse standpunten 743

De wetenschap erkent haar onwetendheid 744
Het materialisme leidt Europa naar een catastrofe 752


De geheime leer, 1:xi-xvii
isbn 9789491433238, gebonden, 4de herziene druk 2019, bestel boek

© 2019 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag