Theosophical University Press Agency

omslag boekH.P. Blavatsky en de SPR

Een onderzoek van het Hodgson Rapport uit 1885

Vernon Harrison

Vertaling van: H.P. Blavatsky en de SPR. An Examination of the Hodgson Report of 1885.

isbn 9789070328467, gebonden, eerste druk 1998, bestel boek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 1998  Theosophical University Press Agency, Den Haag

E-boek 2011 PDF (11 MB)


Inhoud

Over dit boek

Over de schrijver

Dankbetuiging

Deel 1

J’accuse: Een onderzoek van het Hodgson Rapport uit 1885

Deel 2

J’accuse d’autant plus: Een verdere studie van het Hodgson Rapport

Antwoorden op kritiek

Mening

Affidavit (Engelse tekst)
Beëdigde verklaring (vertaling)

Kleurenplaten (Mahatma Papers)


© 2022 Theosophical University Press Agency