Sunrise: jan-dec 1980     Inhoud  
   
 
 
januari 1980
Waarmerk van eeuwigheid / Grace F. Knoche
Zonnestraling / Ingrid Van Mater
De oude Amerikaanse theosofie / Blair A. Moffett [Boekbespreking: Esotericism of the Popol Vuh, Raphael Girard]
Het leven kan tot leven komen / A.E. Urquhart
Zoeken, geloven / I.M. Oderberg
Onvernietigbare levensessentie / Wim Rinsma
Een ruimere visie / Sarah Belle Dougherty [Boekbespreking: Beginselen van de esoterische filosofie, G. de Purucker]
Het mysterie van de drie koningen / Madeline Clark
 
   
 

februari 1980
‘Tot ik het levend denken wrochtte . . . ’ / Grace F. Knoche
Prometheus geboeid / Aeschylus
Het denkvermogen: trickster, herschepper / Blair A. Moffett
Het vuur van het denkvermogen / Heather Krauss
Op de vleugelen van de verbeelding / I.M. Oderberg
Gedachten in een goddelijk denkvermogen / Sarah Belle Dougherty
Prometheus en Darwin / John P. van Mater
Uitdaging van de liefde / Lillian Burke
De vlam en het vuur / Elsa-Brita Titchenell
Bewustzijn: het wezenlijke mysterie / G. de Purucker
Houd uw denken zuiver / Ingrid van Mater
Gods broeder / Ida Postma

 
       
 

maart 1980
De beproevingen van het voorjaar / Ingrid Van Mater
De goddelijke rassen van het oude Ierland / Eloise Hart
In het oog van de storm / Douglas A. Russell
Besef van het oneindige / Elsa-Brita Titchenell [Boekbespreking: The Fantastic Imagination, Robert H. Boyer en Kenneth J. Zahorski]
De draken zonder ogen / Kenneth Morris
Staande stenen / Nel van Weydom Claterbos
Innerlijk licht / Michael Cosser

 
   
 
april 1980
Vreugde – Vonk van de goden / Ingrid Van Mater
Nieuws van de Ouden / Elsa-Brita Titchenell
De raadselen om ons heen / Stanton A. Coblentz
Moeder Teresa / Barbro Bolinder
Een is een, nu en altijd / I.M. Oderberg [Boekbespreking: Theon of Smyrna: Mathematics Useful for Understanding Plato, vert. Robert & Deborah Lawlor]
Myhten en mensen / Peter H. Samson
Nog een dag / Ida Postma
 
   
 

mei 1980
De kracht van het innerlijke licht / Grace F. Knoche
Het probleem van een onvolmaakte god / Douglas A. Russell
Zelfscheppend heelal / H.R. Opdenberg
Kuomboka: oude wijsheid van de Malozi / Andrew Rooke
De polsslag van het leven / Lo Guest
Voorspellingen uit de oudheid
Geloof in reïncarnatie
De eerste stappen / Letha Olson Reineman
Van onze lezers . . .
Helena Petrovna Blavatsky / Kirby Van Mater

 
     
 
juni-juli 1980
Een leven vóór ons / B. Hagelin
Het occultisme: wekt de innerlijke mens / G. de Purucker [samengesteld uit Beginselen van de eosterische filosofie]
De Kartik maan en de rajput prinses / Ahmed Fazelbhoy
De religieuze opvattingen van Socrates / Elizabeth Mackie
De universele broederschap / W.T.S. Thackara [Boekbespreking: H.P. Blavatsky aan de Amerikaanse Conventies: 1888-1891]
Ruimte fantasie / G.M. Geerlings
De dans van het leven / I.M. Oderberg [Boekbespreking: De dansende Woe-Li meesters:een overzicht van de nieuwe fysica, Gary Zukav]
 
     
 
augustus-september 1980
Van gelijke aard / Grace F. Knoche
‘Een wereld verdween’ / Blair A. Moffett
Een ruimer perspectief / Wim Rinsma
Brigit(ta) van Ierland / Eloise Hart
Evolutie-fabel / A.E. Urquhart
Van onze lezers . . .
Het heelal, mens genaamd / Kenneth Morris
 
 
 
oktober 1980
Door het duister naar het licht / Ingrid Van Mater
Oude vuren opnieuw ontstoken / G. de Purucker
Volksverhalen opnieuw verteld / I.M. Oderberg
Innerlijk verbond / Lucien Coulson
‘Een wereld verdween’ – deel 2 / Blair A. Moffett
De reigersbek / D.K. Titchenell
 
 
 
november 1980
Lichtbron van alle wezens / Ernst Neubert
Toespraak tot een plataan / Pauline G. Fox
Het Oera Linda Boek / Wim en Elli Rinsma
Waar is morgen vóór het morgen is? / Sarah Hunt
Contactpunten / Elsa-Brita Titchenell
Over de grenzen van gisteren / Ruth Harrison
Miljoenen heelallen gaan langs ons heen / John P. Van Mater
 
 
 

december 1980
De geboorte van Christus: een mysterieverhaal / F.C. Clemeshaw
Gevederte van de ziel / Hans Kooistra
Het gouden koord / I.M. Oderberg [Boekbespreking: Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid, Douglas R. Hofstadter]
Hjalmar Ekström, een moderne mysticus / Elsa-Brita Titchenell
De legende van Pwyll – Oude wijsheid van Wales / E.A. Holmes