H.S. Olcott

Henry Steel Olcott

Henry Steel Olcott werd geboren op 2 augustus 1832 in Orange, New Jersey in de Verenigde Staten. Na zijn carrière te zijn begonnen in de landbouwwetenschap en als journalist, diende hij tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog in het leger als onderzoeker van fraude en corruptie. Hierna volgde een loopbaan in de advocatuur, die hij later combineerde met de journalistiek, waarbij hij verslag deed van spiritistische verschijnselen. In 1875 richtte Olcott samen met H.P. Blavatsky en William Q. Judge de Theosophical Society op, en bleef daarvan gedurende zijn hele leven voorzitter-oprichter.

Hij begeleidde H.P. Blavatsky naar India; daar speelden ze een belangrijke rol bij het doen herleven van de belangstelling voor filosofische en religieuze geschriften van het Oosten. Olcott is vooral bekend om zijn werk onder de boeddhisten van Sri Lanka, Birma, en Japan, waarbij hij hen hielp om de essentiële waarde van hun eigen erfgoed beter te gaan beseffen. Zijn organisatorische talenten en zijn activiteiten waarbij hij overal in de wereld in het openbaar optrad, waren voor een groot deel verantwoordelijk voor de groei en het succes van de Theosophical Society. Hij stierf in Adyar, Madras op 17 februari 1907.

Literatuur geschreven door Henry Steel Olcott

  • Over theosofie
  • De boeddhistische catechismus
  • Old Diary Leaves
  • People from the Other World

Literatuur over Olcott