Theosophical University Press Agency

Theosophical University Press Agency is de uitgeverij van het Theosofisch Genootschap en probeert met haar literatuur de oude tijdloze wijsheid weer onder de aandacht te brengen.

In de theosofische literatuur staan aanwijzingen over hoe een spirituele visie in de praktijk kan worden gebracht. Voortdurend wordt een beroep op ons gedaan om te leven naar onze hoogste idealen en voor het welzijn van anderen.

Catalogus online

post Blijf op de hoogte!

Meest recente boeken

Pas verschenen

Na publicatie van De geheime leer vroeg men Blavatsky om een eenvoudiger boek over de oude wijsheid te schrijven. Ze reageerde hierop met Sleutel tot de theosofie, geschreven in vraag-antwoordvorm. Vragen waar ze o.a. op ingaat zijn: Wat is theosofie? Wat is karma? Is karma ooit onverdiend? Wat is reïncarnatie? Wat reïncarneert er? Waarom herinneren we ons onze vorige levens niet? Wat gebeurt er na de dood? Wat is het verschil tussen ziel en geest? Wat is praktische theosofie?

Meer . . .

Pas verschenen

Tijdens wekelijkse bijeenkomsten van de Blavatsky Lodge van de Theosophical Society in Londen beantwoordde H.P. Blavatsky vragen over de betekenis van passages uit De geheime leer (1:65-136). Onderwerpen zoals de evolutie van de kosmos, ruimte, universeel denkvermogen, het mysterie van fohat (kracht van het goddelijk denkvermogen), tijd en duur, bewustzijn en materie, worden besproken. Dit boek bevat haar verhelderende toelichtingen.

Bijzonder waardevol is ook de appendix over dromen. Meer . . .

omslag artikelen 4Deel 4 van H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen bevat 39 artikelen van Blavatsky. Onderwerpen: zoeken naar waarheid, wereldverbetering, alchemie, Alessandro Cagliostro, ozon en griepepidemieën, denkvermogen in micro-organismen. Meer . . .
omslag StemOeroude voorschriften wijzen de weg op het spirituele pad. De zeven poorten die door zeven sleutels worden geopend en de twee spirituele paden worden beschreven. Het onzelfzuchtige pad van de bodhisattva staat centraal. Meer . . .
omslag GLDe meest uitgebreide bron van informatie over esoterische wijsheid. In deel 1 wordt het ontstaan van het zonnestelsel besproken. In deel 2 wordt het ontstaan van de mens besproken. Meer . . .
Omslag Introductie Een introductie tot De Geheime Leer bevat de essentie van H.P. Blavatsky’s meesterwerk De geheime leer. Opgenomen zijn fragmenten uit De geheime leer en studieaanwijzingen van Blavatsky zelf. Meer . . .
In deel 3 van H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen zijn chronologisch ruim 50 artikelen van haar opgenomen. Onderwerpen: esoterisch christendom, gnosis, inwijding, mysteriën, onzichtbare wezens, magie, occultisme, paranormale vermogens, Meer . . .
In deel 2 van H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen zijn chronologisch ruim 70 artikelen van haar opgenomen. Onderwerpen: Tibetaans boeddhisme, bewustzijnstoestanden na de dood, Zarathoestra, kristalkijken, astrale projectie, Meer . . .
Licht de geschiedenis, doeleinden en methoden van de mysteriescholen toe, en bespreekt o.a. de grote en kleine mysteriën, inwijdingsgraden, de broederschap van mededogen en de mysteriescholen van nu. Meer . . .
In deel 1 van H.P. Blavatsky: Geselecteerde artikelen zijn chronologisch ruim 60 artikelen van haar opgenomen. Onderwerpen: spiritisme, kabbala, magie, oude beschavingen van Peru, vuurtempel van Bakoe, Meer . . .
In deze brieven wijst Blavatsky op de belangrijke taak van de theosofische beweging: aan te tonen dat alle mensen onderling zijn verbonden en één zijn zodat altruïsme en mededogen in de plaats zullen komen van egoïsme. Meer . . .
Het Dhammapada bevat de essentie van uitspraken die Gautama Boeddha in honderden toespraken heeft gedaan en die kort na zijn dood door zijn arhats en discipelen werden verzameld. Meer . . .
W.Q. Judge bespreekt op een eenvoudige manier de basisgedachten van de theosofie en licht o.a. de volgende onderwerpen toe: theosofie en de meesters; het astrale lichaam; reïncarnatie; karma; cyclussen; paranormale vermogens, Meer . . .
Theosofische inzichten bevat nieuwe vertalingen van zo’n 120 artikelen geschreven door Judge. Onderwerpen: occulte vermogens, spirituele gaven, altruïsme, adepten, het spirituele pad, hypnotisme, mesmerisme, magnetisme, meditatie, concentratie, Meer . . .
Voor een goed begrip van de theosofische literatuur is deze woordentolk onmisbaar. Door de hier gegeven toelichtingen op veel gebruikte Sanskriettermen zoals avatara, mahatma, karma, maya, bodhisattva, Meer . . .
In deel 1 toont H.P. Blavatsky de gebreken aan van de materialistische wetenschap en laat zien dat alleen de occulte wetenschap paranormale en spiritistische verschijnselen kan verklaren. Meer . . .
Occulte verhalen neemt ons mee naar de Yamaboeshi in Japan, de sjamanen in Siberië, de derwisjen in Turkije, de witte magiërs van Ierland en de yogi’s en rishi’s van India. Meer . . .
Volgens de platentektoniek hebben ‘legendarische’ verzonken continenten zoals Atlantis en Lemurië nooit echt bestaan. De platentektoniek ligt echter zwaar onder vuur. Meer . . .
Deze uitgebreide en zeer volledige biografie is het resultaat van 14 jaar onderzoek en schrijven, en geeft een fascinerend verslag van het leven en werk van Helena Blavatsky. Meer . . .
Het boek schetst de hoofdlijnen van de qabbalistische filosofie en besteedt aandacht aan de diepere betekenis achter de specialistische terminologie ervan. Meer . . .

Theosophical UniversityPress Agency

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag, 070-3231776