Specifieke onderwerpen in het licht van de theosofie
     

  Religie en filosofie:
     
 
   
  Verschillende religies, tradities, of mythen worden met elkaar vergeleken
 

Eenheid van de menselijke familie: De Gulden Regel
De goddelijke tegenwoordigheid / Eloise Hart
Heilige wind, heilige geest
/ Eloise Hart
Helden van de mensheid / Harry Young
Een ontbrekende schakel in de godsdienstgeschiedenis / Manuel Oderberg
Satan en Mara / Bas Rijken van Olst
Werkelijke religie / H.T. Edge (The Theosophical Path, jul 1926)

Punten van overeenkomst in alle religies (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
Themanummer: De wijsheidstraditie van de mensheid (Sunrise sep/okt 1999)
Wie zijn de goden? (Bron van het occultisme) / G. de Purucker

   
  Boeddhisme
 

Boekbespreking: The Great Treatise of the Stages of the Path to Enlightenment, deel 1 / Alan E. Donant
Boekbespreking: The Great Treatise of the Stages of the Path to Enlightenment, deel 2 / Alan E. Donant
Boekbespreking: The Great Treatise of the Stages of the Path to Enlightenment, deel 3 / Alan E. Donant
Boekbespreking: Het universum in een enkel atoom, de Dalai Lama / Gerald J. Schueler
Boeddhisme – Het pad van mededogen / Kirby Van Mater
De Hartsutra / Andrea Walsh / Harischandra Kaviratna
Hui-neng – patriarch van het zenboeddhisme / Eloise Hart
Juiste opvattingen of geen opvattingen? / Bas Rijken van Olst
Kaarten voor spirituele paden / Andrew Rooke (de Tien Ossenhoeder-afbeeldingen)
Kuan-yin: godin van barmhartigheid, vriend van de mensheid / Eloise Hart
De wijsheid van leegte / Jim Belderis
Zegen mij opdat ik dienstbaar zal zijn / Nancy Coker

De geheime leer van Gautama de Boeddha (De esoterische traditie) / G. de Purucker
‘Er is geen eeuwig onveranderlijk beginsel in de mens’ (Aspecten van de occulte filosofie) / G. de Purucker
Gautama de Boeddha (Bron van het occultisme) / G. de Purucker
Lama’s en druzen / H.P. Blavatsky
De levende boeddha's in Tibet (Wind van de geest) / G. de Purucker
Het leven van Gautama Boeddha, KTMG-verslag 18 (Dialogen van G. de Purucker) / G. de Purucker
Nirvana (Bron van het occultisme) / G. de Purucker
De paramita's (Duizend lichten aansteken) / Grace F. Knoche
De Tibetaanse lamaïstische hiërarchie (Bron van het occultisme) / G. de Purucker

Dhammapada – wijsheid van de Boeddha (boek)

   
  Christendom
  Boekbespreking: Liberating the Gospels / Ina Belderis
Boekbespreking: Theosophia: Hidden Dimensions of Christianity / Jean B. Crabbendam
De bouwmeester van de Kerk / Jean B. Crabbendam
Er zij licht: archeologie en het Oude Testament / Sarah Belle Dougherty [Boekbespreking: De bijbel als mythe: opgravingen vertellen een ander verhaal, Israel Finkelstein en Neil Asher Silberman]
Het evangelie van Judas / Bas Rijken van Olst
Evolutie en schepping: Een theosofische synthese / W.T.S. Thackara
Geheime evangeliën en verdwenen vormen van het christendom / W.T.S. Thackara
Hoe Christus in Kerstmis terechtkwam of het dogma van de kribbe / Peter H. Samson
Jezus: boodschapper van het hart / Ina Belderis [Boekbespreking: Jesus for the Non-Religious: Recovering the Divine at the Heart of the Human, John Shelby Spong]
Jezus en zijn Judas / Ida Postma
Ketterij door de eeuwen heen / Ina Belderis
Licht op Lucifer / Ina Belderis
Met de mensen verzoend / Walter Donald Kring
Mozes en de Exodus: een allegorie / Jelle Bosma
Het Onze Vader: een esoterische interpretatie / Scott Osterhage
Onze voorstelling van Eden: Heilige appels of verboden vruchten? / Nancy Coker
Opnieuw, steeds opnieuw geboren worden: reïncarnatie in het christendom / Nancy Coker
Een oproep tot broederschap: de ware boodschap van Jezus / Ina Belderis [Boekbespreking: Rescuing the Bible from Fundamentalism: A Bishop Rethinks the Meaning of Scripture, John Shelby Spong]
Over ‘God’ / KH, meester
Pasen, de equinox en inwijding / Alan E. Donant
Reïncarnatie in de Bijbel (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
Reïncarnatie in het jodendom en in de Bijbel (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
Een ruimer perspectief / Wim Rinsma
Vele wegen leiden tot God / Curtis Beach
Vroegchristelijke geschiedenis: feit of verzinsel? / Sarah Belle Dougherty [Boekbespreking: De mysterieuze Jezus en Jesus and the lost Goddess, Timothy Freke en Peter Gandy]
Zoek en je zult vinden / Ingrid Van Mater

De christelijke boodschap (Duizend lichten aansteken) / Grace F. Knoche
De duivel (Wind van de geest) / G. de Purucker
De eerste verzen van genesis (Aspecten van de occulte filosofie) / G. de Purucker
De eucharistie (Aspecten van de occulte filosofie) / G. de Purucker
De geschiedenis van Jezus (Theosofie en christendom) / G. de Purucker
God, Gods wil en predestinatie (Mens, vonk der eeuwigheid) / James A. Long
Jezus de avatara (Bron van het occultisme) / G. de Purucker
De oorsprong van de mythe van satan (De geheime leer) / H.P. Blavatsky
De oorsprong van het christendom (Aspecten van de occulte filosofie) / G. de Purucker
De oude leer van het plaatsvervangende lijden (Wind van de geest) / G. de Purucker
Over de mythe van de ‘gevallen engel’ in haar verschillende aspecten (De geheime leer) / H.P. Blavatsky
Symboliek in het verhaal van Jezus (Aspecten van de occulte filosofie) / G. de Purucker
Theosofie en christendom / Henry T. Edge
Verdeeldheid onder de eerste christenen (Isis ontsluierd) / H.P. Blavatsky
   
  Confucianisme
  Confucius en de menselijke familie / Raymond Rugland
   
  Druïdisme
 

Narcis / Kenneth Morris
De rozentuin van Merlijn de druïde / Kenneth Morris
Oude wijsheid uit Wales
/ E.A. Holmes

Het lot van de vorsten van Dyfed / Kenneth Morris (boek)

   
  Filosofie (diverse filosofen en mystici)
 

Alchemie – een bron van wijsheid voor het dagelijks leven / Rita Houthuijzen
De andere Newton / I.M. Oderberg [Boekbespreking: In the Presence of the Creator: Isaac Newton & His Times, Gale E. Christianson]
Apollonius van Tyana — een adept om niet te vergeten / Fred A. Pruyn
Meester Eckhart: vriend van God / I.M. Oderberg
Michel de Montaigne – zijn leven en werk / Henk de la Rie
Spinoza en het grensgebied van de wetenschap / Bernhard Mollenhauer
Spinoza's liefde voor God / Jim Belderis
Uit de geschriften van de transcendentalisten uit New England / (Emerson, Hedge, Ripley e.a.)
Wat John Muir ons te leren heeft / Manas [Boekbespreking: The Pathless Way: John Muir and American Wilderness, Michael P. Cohen]

Apollonius van Tyana en Simon Magus / H.P. Blavatsky
Graaf Saint-Germain / H.P. Blavatsky
Jakob Böhme en de geheime leer (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
Mesmerisme (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
Vorst Talleyrand – Cagliostro (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge

   
  Gnosticisme, katharisme
 

Geheime evangeliën en verdwenen vormen van het christendom / W.T.S. Thackara
Gnosticisme en christendom / Hugo Oosterwijk
Op weg naar menselijke volmaking / I.M. Oderberg
De schat van de katharen / Paul Johnson [Boekbespreking: Histoire de la France secrète, deel 1, Montségur et l’enigme cathare, Jean Markale]
Schatten van de Bibliotheek van Alexandrië / John P. Van Mater

De Upanishads in de gnostische literatuur (De geheime leer) / H.P. Blavatsky

   
  Griekse filosofie (Socrates, Plato, Plotinus, e.a.)
  Het bewustzijn dat wij zijn / Peter Kingsley
De bijdrage van Pythagoras / I.M. Oderberg [Boekbespreking: The Pythagorean Sourcebook and Library, red. Kenneth Sylvan Guthrie]
Eensdenkend met God / Sarah Belle Dougherty (over stoïcisme)
De gnosis volgens Plato / W.T.S. Thackara
Keizer Julianus en het neoplatonisme / Madeline Clark
Licht uit het mystieke westen / Sarah Belle Dougherty (Boekbespreking: Reality, Peter Kingsley)
Muziek en de oude Grieken / Thelma J. Holmes
De mythe van Prometheus / Henry T. Edge
De mythen van Plato en de mysterie-traditie / W.T.S. Thackara
Plato over intelligent ontwerp: Waarheid, Schoonheid en het Goede / W.T.S.Thackara
Prometheus / Armin Zebrowski
De scheppende kracht in de orfische mythen / I.M. Oderberg
Socrates: Vroedvrouw voor onze ziel / W.T.S. Thackara
Het visioen van Er / Plato
Waarom herinneren we ons niet? / Grace F. Knoche
De zoektocht van de ziel: de Eleusinische mysteriën / William A. Savage
De zwerftochten van Odysseus / Charles J. Ryan

Drie aspecten van karma (Wind van de geest) / G. de Purucker
Prometheus, de titan. Zijn oorsprong in het oude India. (De geheime leer) / H.P. Blavatsky
   
  Hermetica
  Het smaragden schrijftablet / Eloise Hart
   
  Hindoeïsme
 

Adam en Eva in India / Eloise Hart
De Anugita / Rudi Jansma
Bewustzijn: Een kosmisch perspectief / T. Subba Row
De Bhagavad-Gita / Indrani Bandyopadhyay
De Bhagavad-Gita in het dagelijks leven / Scott Osterhage
Boekbespreking: Handboek hindoeïsme / Bas Rijken van Olst
Evolutie in het Vishnu Purana / Rudi Jansma
Ganesha: Overwinnaar van moeilijkheden / Andrew Rooke
Gedachten over de Gayatri / Elisabeth Prent
Grottempels van het oude India / Coen Vonk
De knopen van het hart losmaken / Coen Vonk
Kosmische harmonie en menselijk gedrag: Een vedisch perspectief / Catherine Roberts
Krishna: kind-held, goddelijk leraar / Eloise Hart
Nieuwe milieu-ethiek en oude wijsbegeerte / Rudi Jansma
Een wonder van het oude India: Het Mahabharata / Nhilde Davidson
Het Zelf kennen / Eloise Hart

De chronologie van de brahmanen (De geheime leer) / H.P. Blavatsky
Een commentaar op de Gayatri (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
Hindoe-opvattingen over maya (Bron van het occultisme) / G. de Purucker
Narada (Bron van het occultisme) / G. de Purucker
Ouderdom van de Veda’s / H.P. Blavatsky
Parabrahman-mulaprakriti (Bron van het occultisme) / G. de Purucker

   
  Islam
 

De vrede van Christus vinden in de moslimwereld / Lyn Fleury Lambert

Over islam (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge

   
  Jainisme
  Ahimsā / Rudi Jansma
Boekbespreking: Jainisme – een introductie / Bas Rijken van Olst
Het jainisme / Eloise Hart
De tempelstad van de jains / Jaromír Skrivánek
Het veertienvoudige pad van de jains
/ Rudi Jansma
   
  Jodendom (kabbala)
 

Kabbala en theosofie / Lo Guest
Kom eens kijken! Theosofisch licht op de qabbalah / Sarah Belle Dougherty [Boekbespreking: Theosofie in de qabbalah, Grace F. Knoche]

Theosofie in de qabbalah / Grace F. Knoche (boek)
Geheimen van de kabbala (Isis ontsluierd) / H.P. Blavatsky
Kabbalistische zienswijzen over ‘geesten’, verkondigd door de Theosophical Society / H.P. Blavatsky

   
  Mazdeïsme (leringen van Zarathoestra)
  Kinderen van de natuur / Coen Vonk [bevat vertaling van een verhaal uit de Desatir]
De wijsheid van Zarathoestra / Eloise Hart

De oudste Perzische overleveringen over de polaire en de verzonken continenten (De geheime leer) / H.P. Blavatsky
Perzisch zoroastrianisme en Russisch vandalisme / H.P. Blavatsky (over vuurtempel van Bakoe)
   
  Sikhisme
   
   
  Sjamanisme
   
   
  Soefisme
  Kom dicht bij mij in schoonheid – Rumi, Soefi dichter en mysticus / J.T. Coker [Boekbespreking: Magnificent One: Selected new verses from Divan-i Kebir door Mevlana Jalaluddin Rumi, in het Engels vertaald door Nevit Oguz Ergin]
Verborgen parels van het hart / E.A. Tennaway
Volg je hart: Het verhaal van Layla en Majnun / J.T. Coker
   
  Taoïsme
  Lao-tzu en de taoïstische weg van verdienste / Stefan Carey
Noch groot, noch klein / Chuang Tzu
Het ontdekken van de Tao Teh Ching, Mark Davidson
T’ai Chi / Alan Donant
Het Tao van Lao-tze / Eloise Hart
De theosofie van China (Wind van de geest) / G. de Purucker
   
  Naar andere onderwerpen